‘Achter de schermen’ in deze barre Corona-tijden… zij schuiven alles in beeld!

Ook er nooit aan gedacht dat u er als kerkbezoeker ook zo snel aan zou wennen, het gebruik van de beamers in onze kerk? Het is al zover dat als ik in een andere kerk ben altijd kijk waar ze hangen, en als ze er (nog) niet hangen dan dicht ik ze altijd in gedachten een mooie plek toe. In ons kerkgebouw zijn ze officieel in gebruik genomen op vrijdagavond 27 november 2015 door een druk op de knop van onze voormalige burgemeester Jos Wienen en onze toenmalige pastoor Michel Hagen in aanwezigheid van John Bakker, de algemeen econoom van het bisdom Rotterdam, zo ook Astrid van der Valk, de voormalige vicevoorzitter van het parochiebestuur van de H. Augustinus. Voor een fotopresentatie van die feestelijke sessie verwijs ik naar de rubriek ‘Fotogalerij’ elders op deze website.

In het begin was er niets en toen was er…

Wist u dat de basis voor deze beamers jaren ervoor al werd gelegd met de verkregen Meerburgprijs door kinderkoor De Vrolijke Noot? En met veel blood, sweat and tears’’, het verkrijgen van diverse fondsen om de aanschaf te kunnen realiseren door de ingestelde werkgroep, het informeren van de mede-parochianen over alle veranderingen in de viering, maar zeer zeker wat de meerwaarde kon zijn… die fases lijken allemaal wel een eeuwigheid geleden. En dat allemaal niet alleen om het witte misboekje te vervangen bij de zondagvieringen. De beamers worden op veel meer momenten gebruikt, wat te denken van:

 • het vertonen van (oude) foto’s bij Open Monumentendag en de Actie Kerkbalans?
 • de geregelde sheet met de tussenstand van deze Actie Kerkbalans?
 • de foto van een overleden mede-parochiaan als er op zondag een kaarsje wordt aangestoken (en de nabestaanden een foto aanleveren)?
 • filmen van de inwijding van het Reilorgel, het toedienen van het Vormsel en de Eerste Communie?
 • foto’s van overleden dierbaren bij de viering van Allerzielen?
 • liedteksten om te vertonen bij een korenfestival?
 • om middels beelden de liedteksten nog meer te ondersteunen bij een Passiecantate?
 • steun bij de vier jaarlijkse schoolvieringen van RKBS de Horizon in ons kerkgebouw?
 • foto’s bij rondleidingen voor de meest uiteenlopende groepen?
 • live streamen van vieringen waar men thuis ook de beamerpresentaties kan meelezen?
 • ……. er zal nog veel meer gaan gebeuren op dit vlak nu we het eenmaal hebben.

Maar toch opvallend dat we anno 2020 nog steeds de enige parochiekern zijn die deze beamers hebben. Hoe zou dat komen?

De mensen achter de beelden zijn…

Maar het belangrijkste is dat er natuurlijk helpende handen beschikbaar kwamen na de start in november 2015 voor de op te richten beamerwerkgroep. En wat gebeurt er dan zoal in een beamwerkgroep, met op hoogtijdagen een zeer hoog reactieniveau in de groepsapp?:

 • Er wordt af te toe vergaderd om zaken af te stemmen wat de vorm van de beamerpresentaties betreft (wat te denken van kleurgebruik, lettertype, lettergrootte, archiveren van vieringen en losse liedteksten, wijze van het verwoorden van standaardteksten enz.?) door voortdurend vanaf de start reacties / vragen van mede-parochianen mee te nemen.
 • Aan de hand van een schema van de zondag- en bijzondere vieringen wordt vastgelegd wie een presentatie maakt. En er is bijna nooit een presentatie geweest zonder dat er nog iets op het laatst moest worden aangepast (sheet met de Actie Kerkbalans aan het begin van de viering, gegevens van een overledene, veranderingen door andere lezingen, wijziging liederen enz.).
 • In elke zondagviering is er iemand die de beamers opstart en ook schuift, zittende in de eerste kerkbank, waarbij er soms ook wordt gefilmd met de iPad.
 • Er zijn drie vieringen vanuit onze r.-k kerk live gestreamd waarbij de eerste op zondag 22 maart door technische problemen niet kon worden uitgezonden, ook niet later, de tweede op 29 maart wel live de ether inging en voor de derde op zondag 12 april, eerste paasdag, men zo de parochiekern Oegstgeest hielp omdat daar de uitzending niet lukte waardoor de beamerwerkgroep het in een paar uur tijd naar de Katwijkse kerk kon verplaatsen.

En dat wordt elke keer gerealiseerd door Astrid van der Valk, Agnes Bol, Dennis van der Waal, Ron Noordermeer, Paul van Houwelingen, Hetty Mens en Ruud Jongeneel. En heb jij zin om te schuiven, laat het Agnes Bol (agnesbol@live.nl / 06-26400992) even weten. Natuurlijk word je begeleid bij je eerste schuifmomenten!

Achter de schermen levert deze beamerwerkgroep prachtige beelden en teksten die we altijd voor de schermen kunnen bewonderen. En daarom even hier in ‘the spotlights’ in deze rubriek.

Gerard Bol.