Digitaal collecteren… dit artikel uit Tussenbeide moet u lezen!

Onderstaande link verwijst naar een artikel van het bisdom Rotterdam wat ook in het bisdomblad Tussenbeide is opgenomen. Het bevat interviews met Ad Sosef die ondersteunende werkzaamheden voor het bisdom verricht voor de Actie Kerkbalans zo ook de introductie van de Givt-app en Astrid van der Valk die als één van de twee ambassadeurs vanuit onze collectanten deze Givt-app in onze en andere parochiekernen van de H. Augustinus heeft geïntroduceerd:

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/digitaal-collecteren-juist-nu-liggen-er-kansen

Neem er maar even de tijd voor, want het is meer dan de moeite waard. En zijn er vragen van uw kant, u weet Astrid altijd wel te vinden. In ieder geval kunnen we met elkaar constateren dat we op tijd met de introductie van deze Givt-app zijn begonnen. Zo zijn de collectes in deze ‘kerkganger-loze periode’ gewoon doorgegaan en… elke euro telt om met elkaar onze parochiekern te kunnen blijven inspireren door zeker te investeren in de ‘levende stenen’.

Gerard Bol