Laat uw stem horen en vul deze vragenlijst van het bisdom Rotterdam in

Geachte parochianen,

Onze huidige situatie doet een appèl op ons om wat nu vanzelfsprekend is, zoals meer omzien naar elkaar, mee te nemen naar de toekomst toe en misschien ook bepaalde vanzelfsprekendheden achter ons te laten vanuit een vernieuwd besef van wat er werkelijk toe doet. Daardoor zullen we steeds bewuster nadenken over o.a. onze betrokkenheid bij de kerk, over onze inzet als vrijwilliger, maar ook onze financiële vertaling van deze betrokkenheid.

Om hierin een duidelijk beeld van te krijgen, onderzoeken de Erasmus Universiteit en het bisdom Rotterdam de verbondenheid van de katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms Katholieke Kerk.

In verband hiermee zend ik u de nieuwsbrief van bisdom Rotterdam, welke via de volgende link geopend kan worden:

https://mailchi.mp/bisdomrotterdam/vragenlijst-verbondenheid

Uw medewerking is van een groot belang en wordt zeer op prijs gesteld.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Ad Sosef, Actie Kerkbalans Service – Bisdom Rotterdam