Update 18: Livestream viering zondag 17 mei 10.00 uur weer vanuit Katwijk

De zondagse viering van 10.00 uur komt deze 17 mei weer vanuit onze parochiekern van de H. Joannes de Doper. Deze viering is te bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/wCKw86O7qt0.

En ook op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei en op zondag 24 mei komen de livestream vieringen uit onze kerk. En reken maar dat de werkgroep beamers er met de assistentie en inzet van Gijsbert Schrijvers qua weergave weer iets heel moois van gaat maken.

Vocalis in pre-Coronatijden

Het is goed om speciaal te vermelden dat bij deze drie vieringen ook geluidsfragmenten van onze drie koren te beluisteren zijn. Belangrijk genoeg want deze koren, door een bisschop ooit de bron van vrijwilligers genoemd, zijn door de Corona-maatregelen al een tijd uit ons beeld en gehoor verdwenen. Zondag 17 mei kunt u al luisteren naar Vocalis. Zingt u thuis met ze mee?

Op deze zesde zondag van Pasen is pastoor Franken de voorganger en Niek van der Meij is ondersteunend aanwezig als organist / pianist / cantor.  

De opbrengst van de collecte van deze viering is voor de, ook in deze barre tijden, doorlopende kosten van de kerk en het pastoraat. Doet u ook (al) mee met het digitaal collecteren? Zeker bij deze vieringen mogen we blij zijn dat we zo ook samen kerk kunnen en mogen zijn. Gewoon doen, geef dus digitaal via de Givt-app!

Gerard Bol