Update 19: Livestream viering Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 10.00 uur weer vanuit Katwijk

De viering van Hemelvaartsdag 10.00 uur komt op 21 mei weer vanuit onze parochiekern van de H. Joannes de Doper. Deze viering is te bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/uMr7hOhH5m8.

En ook op zondag 24 mei komt de livestream viering uit onze kerk. En reken maar dat de werkgroep beamers er met de assistentie en inzet van Gijsbert Schrijvers bij beide vieringen qua weergave weer iets heel moois van gaat maken.

Het is goed om speciaal te vermelden dat bij deze vieringen ook geluidsfragmenten van onze  koren te beluisteren zijn. Belangrijk genoeg want deze koren, door een bisschop ooit de bron van vrijwilligers genoemd, zijn door de Corona-maatregelen al een tijd uit ons beeld en gehoor verdwenen. Zondag 17 mei kon u al luisteren naar Vocalis en op Hemelvaartsdag 21 mei kunt u luisteren naar eerder opgenomen koorfragmenten van ons koor Cantemus. Zondag 24 mei kunnen we luisteren naar koorfragmenten van De Vrolijke Noot. Zingt u beide vieringen thuis met ze mee, binnen of in de tuin in de stralende zon?

Cantemus

Op deze Hemelvaartsdag is kapelaan Plavcic de voorganger en Niek van der Meij is ondersteunend aanwezig als organist / pianist / cantor.  

De opbrengst van de collecte van deze viering is voor de, ook in deze barre tijden, doorlopende kosten van de kerk en het pastoraat. Doet u ook (al) mee met het digitaal collecteren? Zeker bij deze vieringen mogen we blij zijn dat we zo ook samen kerk kunnen en mogen zijn. Gewoon doen, geef dus digitaal via de Givt-app!

Gerard Bol