Update 20: Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal dertig gelovigen en met inachtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni, wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Kerk open

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met dertig en hopelijk vanaf 1 juli met honderd gelovigen.

Uitgelicht…

Hieronder vindt u een factsheet over het kerkelijk leven op anderhalve meter, ‘weetjes’ maar goed om door te lezen. Maar ook drie protocollen voor respectievelijk de gelovigen, de bedienaren en de inrichting / aanpassing van de kerkgebouwen in een kerkelijk leven op anderhalve meter kunt u lezen. Er moet dus nog veel in de parochies gebeuren omdat er zeer veel gedetailleerd is vastgelegd door de bisschoppen.

Drie punten die al belangrijk zijn om als kerkgangers te weten voordat de kerkdeuren open gaan voor de eerste publieke viering vanaf 1 juni:  

Reserveren:

U moet zich vooraf aanmelden.

Toelaatbaar aantal gelovigen:

Als het toelaatbaar aantal gelovigen wordt overschreden kunnen meerdere vieringen op een dag plaatsvinden, maar niet meer dan één viering per dagdeel.

Muzikale en vocale medewerking:

Geen gezangen door koren en gelovigen (volkszang) tijdens de viering.

Geen optredens van instrumentalisten op blaasinstrumenten en muziekgroepen.

Er kan ook gedacht worden aan het voorlezen van een psalm of lied en aan het spelen van een koraal door het orgel.

Een cantor kan op afstand van minimaal zes meter van anderen enkele vaste gezangen tijdens de viering voor zijn / haar rekening nemen.

De cantor mag niet achter het ambo staan ter beperking van het besmettingsgevaar voor lectoren en celebrant.

Enkel de aanhef van liturgische gezangen geschiedt door de celebrant. De rest door de cantor.

Om zelf door te lezen, klik onderstaande linken maar aan:

De webredactie