Beste parochianen van de parochie H. Augustinus

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden. We gaan ons uiterste best doen al die voorwaarden zo snel mogelijk te realiseren. Het is echter zo ingewikkeld, dat we niet kunnen beloven dat we begin juni halen. Houdt u daarom de website/facebookpagina van de parochie in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie. (www.parochie-augustinus.nl)

Eén van die voorwaarden is het volgende: Je moet reserveren voordat je een viering kunt bijwonen. Dit is ook wat de overheid eist.

Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders. Uw parochie heeft dus een reserveringssysteem ontwikkeld. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.

En we willen het zo eerlijk mogelijk houden. Het risico van reservering is dat iedere week dezelfde mensen zich snel aanmelden, zodat altijd dezelfde personen in de kerk zitten en anderen nooit aan de beurt komen.

Het volgende systeem geldt voor de weekeindvieringen.

Zo eenvoudig mogelijk:

Zoals u belt naar het secretariaat van uw parochiekern om bijvoorbeeld een misintentie op te geven, kunt u nu een plek in de Mis reserveren. U kunt dat ook per email doen. Gewoon, uw eigen vertrouwd secretariaat bellen of mailen. De openingstijden staan in ‘De Augustinus.’ Uw reservering moet uiterlijk donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag binnen zijn. Uw krijgt een kaart ( we noemen het geen toegangskaart maar bewijs van reservering/welkomstbewijs) die u op kunt halen op het secretariaat of die u (indien u dat aangeeft) per email ontvangt.

Zo eerlijk mogelijk:

Op grond van het tijdstip van telefoon of email wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.

Voorbeeld: er zijn 90 reserveringen in juni. In juni mogen we maar dertig mensen per viering toelaten. De eerste dertig op de lijst krijgen een kaart voor de aanstaande zondag . De tweede dertig voor de zondag daarop. Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een andere zondag.

De kaarten zijn genummerd en vermelden ook de datum en de parochiekern. U neemt het kaartje mee als u naar de Mis gaat. Komt u met meerdere personen, dan heeft u voor elke persoon een kaart nodig.

Bij het afhalen van de kaarten ziet u meteen op welke zondag u een reservering heeft. U hoeft niet meer te informeren wanneer u aan de beurt bent.

Bij het binnenkomen van de kerk geeft u het kaartje af. U treft daar ook een poster en flyers aan met de hygiëneregels die tijdens de Mis gelden. Neem deze goed tot u!  U kunt de hygiëneregels ook van tevoren thuis nalezen op de website. (Overigens: de regels van de RIVM blijven gelden. Als u zondag verkouden wakker wordt, blijf alsjeblieft thuis ook al heeft u een reservering!)

Het stream team blijft ‘live stream’ uit onze eigen parochiekernen verzorgen. Ook als u helaas niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u zo met de eigen parochie verbonden blijven tijdens de viering.

Bovenstaande geldt voor de weekeindvieringen. Dus ook indien in uw parochiekern op de zaterdagavond een viering gehouden wordt, moet u voor deze viering reserveren!

Ook voor de doordeweekse vieringen moet u zich voorlopig even van te voren telefonisch aanmelden bij het secretariaat. U hoort dan telefonisch of het aantal van dertig overschreden wordt.

Namens het pastoraal team en het crisisteam

met vr. groet

pastoor Rochus Franken