De start van De Stal in de nieuwsbrief..…..

Omdat we in de oecumenische viering met De Rank in januari 2020, het lijkt wel eeuwen geleden, de collecte hebben gehouden voor het in Rijnsburg opgerichte gezinshuis ‘De Stal’ is het ook leuk om te lezen hoe het nu met ze gaat. En daarom plaatsen we hier de door hen uitgegeven nieuwsbrief. Weer eens wat anders dan hele verhalen over hoe we om moeten gaan met de in o.a. de kerkgebouwen te nemen Corona-maatregelen. Veel leesplezier!

Gerard Bol.

                                                    Nieuwsbrief  

We zijn verhuisd! De start van ‘De Stal’ is een feit. Hoe onwerkelijk is het soms nog.

Alle mensen die hebben meegebouwd en mee gesponsord op papier, dank! Nu is het daadwerkelijk zichtbaar hoeveel tijd en geld mensen er in hebben gestopt. Dat blijft toch hartverwarmend en overweldigend!

De verhuizing

De verhuizing is goed gegaan. We hebben ondanks Corona nog best veel hulp gekregen met het schoonmaken, verhuizen en inrichten van het huis. De ruimte doet ons goed. We lopen elkaar niet meer voor de voeten. Het geeft veel meer ontspanning. Vanaf dag één heeft iedereen zijn plekje gevonden, tot zelf aan een vaste plek aan de eettafel.

De kinderen vinden het heerlijk dat ze hun eigen kamer mochten uitkiezen en inrichten. En dat ze heerlijk kunnen spelen zonder dat het direct opgeruimd moet worden vanwege ruimtegebrek. Ze slapen heerlijk in hun nieuwe, met liefde voor hun gemaakte, bed!

Open huis

Ons huis ziet er ook van binnen verder prachtig uit. We hebben het echt als een ‘thuis’ in kunnen richten. Helaas kunnen we vanwege Corona nog geen open huis houden, maar zodra het kan willen wij jullie met trots ons huis laten zien!

Zorgen om pleeggezinnen in coronacrisistijd

‘De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen slaat alarm over de oplopende spanningen in veel pleeggezinnen die gebukt gaan onder de coronacrisis. Dit blijkt ook uit een enquête  van de N.V.P. waaraan vierhonderd pleeggezinnen deelnamen.’ Dit is de inleiding van een van de vele artikelen die geschreven zijn in de afgelopen maanden. Bij ons is het thuisonderwijs wonderwel goed gegaan. Daar zijn we heel dankbaar voor. Wel zijn we allemaal blij dat ze vanaf maandag 11 mei ook een gedeelte van de week weer naar school gaan. Ze missen hun vriendjes / vriendinnetjes (Noot van de webredactie: Vanaf maandag 8 juni gaan de basisschoolkinderen weer hele dagen naar school).

Dankbaar

We zijn dankbaar voor iedereen die om ons heen staan, die ons gesponsord hebben en nog doen, voor de goede verhuizing, voor het feit dat iedereen heerlijk ontspannen is, dat de kinderen zich al vanaf dag één thuis voelen, dat ze lekker slapen. Kortom…..teveel om op te noemen!

Gebedspunten

Dat het veilig en fijn blijft in ons huis.

Voor de kinderen die er bij gaan komen, maar die we nu nog niet kennen, dat ze zich welkom mogen voelen. Het huis is er klaar voor en wij ook.

Psalm 9:2 (NBV vertaling)

‘Ik wil U loven Heer, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden!’

De hartelijke groeten van de familie Kraijenoord en alle kuikens.

Stichting De Stal,

Monique Bredzé