Hoeveel procent van de toegezegde bedragen Actie Kerkbalans is er al binnen?

Op deze thermometer van de Actie Kerkbalans met de stand van zaken per 31 mei jl. kunt u met eigen ogen bekijken hoeveel procent van de toegezegde bedragen al concreet is binnengekomen. Deze thermometer hebben we ook al geplaatst in de digitale nieuwsbrief van vrijdag jl. zo ook gepresenteerd als eerste ‘dia’ bij beamerprojectie in de eerste weekendviering waar weer kerkgangers aanwezig konden zijn, zondag 14 juni. Wilt u eens lezen hoeveel procent van de toegezegde € 79.100,- al binnen is? Kijk dan maar snel op deze thermometer. Dank aan die vrijwilligers die alles financieel verwerken, maar zo ook de meegestuurde mogelijke opmerkingen. Het is goed om voortdurend deze feedback te geven en zo ook transparant te blijven als parochiekern naar de parochianen.

Kleurrijke brief over…?

Ik maak u in ieder geval ook al attent op de kleurrijke brief die met het parochieblad De Augustinus, dat rond dinsdag 30 juni uitkomt, als inlegblad wordt meegestuurd. Meer dan van harte aanbevolen! En wat kunt u daar lezen? Nog een paar nachtjes geduld.

Gerard Bol