Richtlijnen tijdens de viering als u aanwezig bent

Dit protocol van de bisschoppen is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Meer informatie over de start van de publieke vieringen in de parochie van de H. Augustinus vindt u in dit document. De doordeweekse vieringen starten mogelijk op dinsdag 9 juni en de eerste weekendviering, met communie-uitreiking, is op zondag 14 juni (Sacramentsdag). Voor alle publieke vieringen moet u reserveren. Lees in het volgende stuk op deze website hoe dat moet.

En hieronder volgen de richtlijnen voor als u als kerkganger in ons kerkgebouw aanwezig bent. Dat geldt ook voor het dagelijkse open uur van 11.00 – 12.00 uur als we de kerk opendoen voor gebed, een moment van rust / meditatie zo ook om een kaarsje aan te steken. Ons kerkgebouw is zeven dagen per week open zolang als de Corona-maatregelen van toepassing zijn.  

  Algemeen:
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en / of verhoging thuis blijven– dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Reserveren:
U moet zich vooraf aanmelden.
 
Hygiëne:
U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
 
Dienst van het woord:
Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.
 
Dienst van het altaar: Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het onze vader.
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden worden.
 
H. Communie-uitreiking:
U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
U dient voor het ontvangen van de hostie uw handen te reinigen.
Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
Wilt u de hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
 
Collecte:
U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.
 
Muzikale- en vocale medewerking:
Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
 
Maria:
Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of gekust.
                
Heiligen:
Het heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aangeraakt of gekust.
 
Kaarsen: Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen.
De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden.
Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.
De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken.
Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.