Is de 100% van de Actie Kerkbalans 2020 al binnen?

Wilt u weten hoeveel er van de toegezegde € 79.100,- voor de Actie Kerkbalans 2020 binnen is op 1 juli zo ook wat de tussenstand is van de extra Actie Kerkbalans (zie ook het voorwoord van de digitale nieuwsbrief van 10 juli jl.) kijk dan op deze ‘thermometer’. Hij is ook als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd en zal als sheet bij de beamerprojectie voorafgaand aan de weekendvieringen worden vertoond. En wat betreft de extra Actie Kerkbalans om onze Katwijkse parochiekern financieel te ondersteunen in deze Coronatijden, meer dan van harte aanbevolen en u kan uw gift nog overmaken (voor verdere informatie verwijs ik naar de brief die u in De Augustinus hebt gevonden en die ook onlangs met de digitale nieuwsbrief is meegestuurd). Dank aan alle gevers voor beide acties!

Gerard Bol.