Katwijkse r.-k kerk start campagne in Coronatijd

H. Joannes de Doperkerk

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen. De parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk doet ook hieraan mee.

Met de jaarlijkse Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen elk jaar hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Ook deze kerken leveren op dit moment een buitengewone inspanning, stelt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. ,,Onze parochies en gemeenten zijn voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabijheid’ in de anderhalve-meter-samenleving. Ze doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. Ze geven vorm aan wat kerkleden als een van de belangrijkste waarden van kerkzijn beleven: het omzien naar elkaar.”

Omzien naar elkaar, we doen het samen!

Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening nemen. En dat terwijl er juist in deze tijden minder geld binnenkomt. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans de plaatselijke kerkgemeenschappen met een fondsenwervingsactie ‘Omzien naar elkaar’. Om alle positieve initiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te houden, wordt de kerkleden om een extra bijdrage gevraagd. Met zo’n gift ziet het kerklid immers ook om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert.

Hoe gaat het bij de Katwijkse r.-k kerk?

In de Katwijkse parochiekern H. Joannes de Doper loopt deze actie van 30 juni tot half juli. Anneke van der Valk, coördinator van de werkgroep Actie Kerkbalans: ,,We willen met deze korte actie onze parochiekern financieel steunen en ik hoop dat parochianen royaal gaan bijdragen zodat we in onze parochiekern in de ‘anderhalve-meter-samenleving’ dat kunnen blijven doen waar we goed in zijn: omzien naar elkaar. In het parochieblad De Augustinus en op onze website is de uitnodigingsbrief voor deze mooie actie te lezen. Kijk dus voor meer informatie over deze actie op www.joannesdedoper.nl. Meer dan harte aanbevolen!”