Update 30: Livestream viering zondag 12 juli om 9.30 uur vanuit Katwijk

We zijn met onze parochiekern weer aan de beurt op deze zondagen 12 juli om de livestream viering te verzorgen en hoe. Met de afmetingen van ons kerkgebouw is er berekend dat er maximaal 85 kerkgangers aanwezig mogen zijn. Niet getreurd, want middels de inzet van de werkgroep beamervieringen kunt u alles thuis volgen, ook van de vieringen op de zaterdagavonden middels beamerpresentaties en geluid. U kunt de livestream zondag 12 juli, op de vijftiende zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://youtu.be/IkaJ2OQWPw4

Mogelijkheid tot digitaal collecteren.

U kunt zich ook deze zondagochtend 12 juli, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een bijdrage voor de collecte. In deze collecte kunt u bijdragen aan onze eigen Katwijkse geloofsgemeenschap en haar doelen, de doorlopende kosten voor het onderhoud van de kerk en het pastoraat. Dat is juist nu met corona van belang.

Hoe doet u mee?

U kunt meedoen met de digitale collectes via de Givt-app of door een bedrag over te maken via de bank. Uw giften wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodig. Heel hartelijk dank voor uw gift.

Gerard Bol