Update 31: Aangepaste Coronamaatregelen per 10 juli in de r.-k kerk

De eerder aangekondigde aanpassing Coronamaatregelen in de R.-K Kerk bij het vieren na 1 juli welke op 6 juli landelijk zijn verschenen en wij hier eerder als update 27 op de website hebben geplaatst, kennen nu op een paar kerkelijke items een update van 10 juli. Uitgaande van een veilig kerkelijk leven op anderhalve meter (waarbij er voor ons kerkgebouw, rekening houdende met de vorm en de afmetingen ruimte blijkt te zijn voor 85 kerkgangers in de viering) kunt u in dit meest actuele protocol het zelf even nalezen. Het staat er kort en bondig en overzichtelijk in.

Waarover spraken en schreven zij?

U kunt o.a. lezen hoe er wordt omgegaan met een doopviering, de viering van de eerste communie zo ook het vormsel. Maar er komt ook meer duidelijkheid over het reserveren en aanmelden. Zo wordt in dit protocol voorgesteld om bij standaard minder dan honderd kerkgangers niet meer vooraf te laten reserveren. Hoe we dat gaan doen in onze parochie van de H. Augustinus, in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper te Katwijk… we zullen het op zeker heel rap kunnen lezen en / of horen.

De koorleden van Cantemus, Vocalis en kinderkoor De Vrolijke Noot zullen zeker benieuwd zijn naar wat er in dit protocol staat over de ‘muzikale- en vocale medewerking’. Er wordt o.a. gesproken over een kooropstelling in ‘zigzag formatie’ op anderhalve meter. Wat zullen zij benieuwd zijn of dit op korte termijn concreet al iets kan gaan betekenen voor de koorrepetities en vieringen in onze parochie, in onze parochiekern. Ook dit zal binnenkort vast en zeker te lezen en / of te horen zijn.

Het zijn in ieder geval beloftevolle stappen waar natuurlijk in heel Nederland de versoepelingen al zijn toegepast op vele terreinen. Wordt op zeker vervolgd!

Gerard Bol.