Update 37: Livestream viering zaterdag 15 augustus om 10.00 uur vanuit Voorschoten

U kunt deze speciale livestream viering b.g.v. het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming van de parochie H. Augustinus vanuit de H. Laurentiuskerk in Voorschoten van zaterdag 15 augustus om 10.00 uur, op de twintigste zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://youtu.be/NXzZhmFRjDg

De voorganger in deze viering is pastoor Franken. Er volgt komende zondag 16 augustus de gewone livestream viering waar u middels update 38 nog later over wordt geïnformeerd.

Mogelijkheid tot digitaal collecteren.

U kunt zich ook deze zaterdagochtend 15 augustus, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering van Maria Tenhemelopneming vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een bijdrage voor  de collecte. In deze collecte kunt u ook bijdragen aan onze eigen Katwijkse geloofsgemeenschap en haar doelen, de doorlopende kosten voor het onderhoud van de kerk en het pastoraat. Dat is juist nu met corona van belang.

De deurcollecte voor Beiroet is als tweede deurcollecte in het Givt-dashboard ingeroosterd. Meer dan van harte aanbevolen, zij hebben onze financiële steun nu meer dan nodig!

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï riepen op tot hulp. Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Het verwoeste havengebied van Beiroet

Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 Augustus in Rome riep paus Franciscus op om internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal, en vragen op hun beurt om bij alle vieringen komend weekeinde in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.

Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, o.a. voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood (’s Hertogenbosch) o.v.v Beiroet.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.

Hoe doet u mee met de digitale collecte?

U kunt meedoen met de digitale collectes via de Givt-app of door een bedrag over te maken via de bank. Uw giften wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodig. Heel hartelijk dank voor uw gift bij beide collectes dit weekeinde.

Gerard Bol