Katwijkse r.-k kerk een leermonument voor alle zintuigen

Richard Hulmer vertelt bij een rondleiding in de r.-k kerk over de kruiswegstaties naast het in 2019 geplaatste Reil-orgel.

Zaterdag 12 september kunt u de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn van 10.00 – 17.00 uur als leermonument met al uw zintuigen beleven. ‘Leermonument’ is immers ook het thema van de jaarlijkse Open Monumentendag. Kom gerust dus binnenlopen in deze prachtige kerk uit 1911. Richard Hulmer en zijn collega’s zullen u graag op verzoek rondleiden en al uw vragen beantwoorden. Hulmer: ,,Ook van onze monumentale kerk kunt u leren. Maar u moet ook zeker komen luisteren naar het schitterende Reil-orgel dat deze zaterdag om 12.00 uur wordt bespeeld door de vaste organist Niek van der Meij. Hij kan u er na afloop ook alles over vertellen en u leren”

Belangstellend volgen de bezoekers op een eerdere Open Monumentendag het verhaal van Richard Hulmer over het vergeten kerkklokje.   

,,Wat verder nog te denken van het verdwenen klokje van Katwijk, kruiswegstaties geschilderd door pastoor Hendriks in 1916, pilaren uit de buurt van de Belgische Ourthe met fossielen van beestjes en schelpen erin, de gewelven boven onze kerk, het Rococo-altaar uit 1760 afkomstig uit het r.-k Jongensweeshuis in Amsterdam en de glas-in-loodramen bij het priesterkoor van de beroemde glazenier Huub Levigne. Alles in een kerk die in zeven maanden is gebouwd. En waarom er gaatjes in alle kerkbanken zitten? Wat er is verdwenen uit de kerk na de kaalslag van de jaren zestig? Waarom het beeld van Sint Jeroen voorin onze kerk staat? Ik vertel u er met graagte over. En zeker over het plezier dat we wekelijks in ons kerkgebouw aan de beamers beleven. Kom dus even langs en laat u ook plezierig verrassen door de sfeervolle passende achtergrondmuziek”, aldus de immer enthousiaste en bevlogen verhalende Hulmer.                

‘Van stof ontdaan’, kinderkoor De Vrolijke Noot en de kruiswegstaties

De muurschildering in de Willibrordhal van de huidige RKBS de Horizon van de bekende schilder Pieter Geraedts uit Warmond

In het boek ‘Van stof ontdaan’, 104 fotorijke pagina’s voor € 10,-, kunt u alles lezen en zien over Het Heerenschool, het St. Willibrordus College en de voorloper van RKBS de Horizon de vroegere St. Jozefschool. Wilt uw (klein)kind leren zingen dan is de CD van De Vrolijke Noot een aanrader voor maar € 5,- en wilt u leren schilderen als pastoor Hendriks dan is er het boekje over de kruiswegstaties voor dezelfde prijs te koop. 

Kleuters van de r.-k kleuterschool in de Kerkstraat in 1943 voor het gebouw wat nu ‘de kleine JOANNES’ is. Links staat zr. Felicissima die na de start van de kleuterschool in 1933 er 25 jaar heeft gewerkt en rechts staat zr. Bernard.
Kinderen van de zesde en de zevende klas van de St. Jozefschool bij hun uitgaansdag, het schoolreisje, in juli 1937 naar Bergen begeleid door de onderwijsgevenden meester Castenmiller, meester Fennes en juffrouw Oudshoorn.
Een gezonde geest in een gezond lichaam was ook in het schooljaar 1912 – 1913 van toepassing op deze jongelieden bij deze gymles op de binnenplaats van Het Heerenschool in Katwijk aan den Rijn (waar nu De Wilbert is gevestigd).
Jongens op het Heerenschool, het r.-k Gymnasium voor ‘Jongeheeren uit den beschaafden stand’ (geleid door de paters jezuïeten van 1831-1928) op de foto na hun toneelstuk in de toneelzaal.      
Jongens op Het Heerenschool opdrachten uitvoerende bij hun eigen weerstation.