Update 46: Wat betekenen de uitspraken van minister Grapperhaus?

Hoe gaan we als parochie van de H. Augustinus invulling geven aan hetgeen minister Fer  Grapperhaus deze maandagochtend heeft meegedeeld over het aantal aanwezigen bij een kerkviering. Inclusief ‘personeel’ en ‘organisatie’ mag het nu uit niet meer dan dertig personen bestaan. Dat worden de nieuwe adviezen en richtlijnen voor de kerken.

Maar hoe wordt er in onze parochie ook omgegaan met de zinsnede van Grapperhaus dat ‘er niet gezongen mag worden’. Geldt dat dan voor louter de volkszang uit Staphorst, wat in de katholieke kerk toch nog niet mogelijk was? Of gaat die opmerking ook gelden voor alle parochiële koren die net voorzichtig aan veilig zijn gaan repeteren en ook al veilige en mooie, zeer gewaardeerde, meters hebben gemaakt in diverse kerkvieringen? Of slaat zijn zinsnede ook op de cantoren?

Welke koers houdt de katholieke kerk aan?

Of kiest de katholieke kerk een eigen koers? Want minister Grapperhaus meldt ook zeer terecht dat de kerken hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben en kennen. Dat bleek ook bij alle landelijke nieuwsuitingen gisteren in de diverse media. Maar ook lokaal is er al op gereageerd, zie onderstaand bericht in het Leidsch Dagblad deze dinsdagochtend 6 oktober. (Klik op het bericht om het te vergroten.)

Navraag bij Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie van onze Katwijkse parochiekern en afgevaardigde in het in maart 2020 parochie-breed opgestelde crisisteam, leverde deze reactie op over de gedane uitspraken van de minister en de consternatie in kerkelijk Nederland. Wetende dat de komende kerkvieringen alweer snel voor de deur staan: ,,We zijn in afwachting van de nieuwe instructies van de bisschoppen, die hierover in druk overleg zijn. Nu maar hopen dat die instructies niet te lang op zich laten wachten, zodat we de verschillende gremia tijdig, voor de vieringen van het aanstaande weekend kunnen informeren. Wanneer de instructies er zijn, zullen die z.s.m. naar de parochianen worden gecommuniceerd.” We wachten het gespannen af.

Gerard Bol.

Pr parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.