Update 48: Livestream viering zondag 11 oktober 11.00 uur uit Oegstgeest

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit de Oegstgeester  parochiekern uit de H. Willibrordkerk van zondag 11 oktober om 11.00 uur, op de achtentwintigste zondag door het jaar thuis volgen via deze link: https://youtu.be/Z8cglcJBR0g.

Voorganger in deze viering is kapelaan Plavcic.

Twee collectes bestemd voor…

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de normale kosten van kerk en pastoraat in onze Katwijkse parochiekern. Zeker in deze tijden waar de opkomende Corona-meldingen ervoor zorgen dat we als parochiekern extra moeten investeren in de medemensen die het nu juist nodig hebben is deze collecte extra hard nodig.

Maar wat te denken van zulke gewone logische zaken als:

 • de bloemen in de kerk?
 • dat de beamers het doen?
 • het verschijnen van De Augustinus?
 • de kosten voor het klein onderhoud van alle gebouwen?
 • diverse personele kosten?
 • …. u kunt dit lijstje vast en zeker zelf aanvullen met eigen voorbeelden.

De deurcollecte dit weekend is voorgeschreven en wel voor de diaconie. Maar waarom wordt het doel van de diaconie niet concreet gemaakt? Waar kunt u al dan niet (extra) voor geven? Is het voor:

 • een actie samen met de bezoekersgroep voor kwetsbare medeparochianen?
 • Iets om voor kinderen op het A.Z.C. te realiseren?
 • de actie om medeparochianen een hart onder de riem te steken?
 • het aansluiten bij een diaconale actie in Katwijk, het bisdom Rotterdam of buiten Nederland?
 • …. u kunt ook dit lijstje vast en zeker zelf aanvullen met eigen voorbeelden.

En zou het ook niet leuk zijn om later in de digitale nieuwsbrief, de website of De Augustinus in een praatje en plaatje te zien wat er met de opbrengst is gedaan? Waarom ook niet? Benieuwd of het ook gaat gebeuren om de oproep voor elke collecte concreter te maken en zo mogelijk meer betrokkenheid te verkrijgen bij het geven.  

U kunt zich dus ook deze zondagochtend  11 oktober, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een bijdrage voor  deze collectes.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app of door een bedrag over te maken via de bank. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Gerard Bol