Update 50: Livestream viering zondag 18 oktober 11.00 uur uit Voorschoten

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus van de Voorschoter  parochiekern vanuit de H. Laurentiuskerk van zondag 18 oktober om 11.00 uur, op de negenentwintigste zondag door het jaar thuis volgen via deze link:

https://youtu.be/Cp8qP0m09EE

Voorganger in deze viering is pastoor Franken en hij wordt geassisteerd door diaken Winnubst. De muzikale begeleiding is in handen van een organist en cantor. Er is een kinderwoorddienst en crèche aanwezig voor de allerkleinsten.

Deze bijzondere collectes is bestemd voor…

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de Missiezondag. Aanstaande zondag 18 oktober is het Missiezondag. Overal ter wereld wordt er in de katholieke kerkdiensten gecollecteerd voor Missio Pauselijke Missiewerken. Door de onlangs afgekondigde strengere maatregelen in verband met de coronacrisis mogen er maximaal dertig mensen de kerkdienst bijwonen. Velen zullen daarom niet in de gelegenheid zijn om mee te doen met de kerkcollecte. Daarom maken we u erop attent dat u uw bijdrage aan Missiezondag ook kunt overmaken op het speciale rekeningnummer van Missio voor de Wereldmissiemaand: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. U kunt ook op een veilige manier uw bijdrage overmaken via hun website. We vragen uw aandacht voor twee bijzondere projecten.  

Laten we er ondanks de bijzondere omstandigheden een mooie Missiezondag van maken.

… Niger en Nigeria in Afrika!

Het gaat om een project in het vluchtelingenkamp in Yola, Nigeria. Bisschop Stephen Mamza uit Yola in het noorden van Nigeria heeft de terreur van Boko Haram zelf meegemaakt. Zijn broer werd vermoord, zijn dorp verwoest. Sindsdien zet hij zich in voor de slachtoffers van deze islamitische terreurbeweging. U kunt de vluchtelingen die hij heeft opgevangen helpen!

In Niger lijden mensen al lange tijd onder armoede, droogte en islamitische terreur. Zuster Marie Catherine Kingbo heeft zich met haar kleine gemeenschap van zusters gewijd aan het ondersteunen van vrouwen en meisjes in de dorpen van de Sahel. Ook u kunt helpen!

U kunt zich dus ook deze zondagochtend 18 oktober, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app of door een bedrag over te maken via de bank. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, ook met de mensen verder weg waar we in het bijzonder aan denken op deze Missiezondag. Meer dan van harte aanbevolen. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Gerard Bol