Update 51: Mededeling betreffende de implicatie van de aangescherpte Corona richtlijnen.

De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschappelijke bijeenkomst donderdag 15 oktober van het pastoraal team en het dagelijks bestuur van het parochiebestuur:

Vieringen.

Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor maximaal dertig personen, kinderen van 12 jaar en jonger niet meegerekend. U dient te reserveren bij het secretariaat van de kern op dezelfde manier als in de maanden april en mei, uiterlijk donderdag. U kunt reserveren per e-mail of telefoon. Het secretariaat bericht of u de aangevraagde viering kunt bijwonen of  een viering op een later tijdstip, mocht het getal van dertig overschreden zijn.

Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering, met uitzondering van het moment van het ter communie gaan. De kernen worden verzocht mondkapjes ter beschikking te stellen voor diegenen die geen mondkapje bij zich hebben.

Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met juni vervangen door de voorzang van maximaal twee cantors. Op het moment dat we weer terug mogen naar honderd kerkgangers wordt de situatie per parochiekern zoals die tot op heden was.

Voorganger(s), en vrijwilligers die assisteren bij de viering (misdienaars, koster, Corona- coördinator, organist en cantor(s), cameraman, streaming coördinator) worden niet meegerekend bij de bepaling van het getal van dertig.

Koorrepetities

Repetities mogen doorgang vinden, met inachtneming van alle geldende Corona-maatregelen, zoals onderlinge afstand, ruimte, ventilatie, looprichting etc. Tot maximaal dertig personen mogen deelnemen aan de koorrepetitie, mits de ruimte / ventilatie dit toelaat. In geval van twijfel dient het koorbestuur contact op te nemen met de beheerder gebouwen van de beheercommissie, die  contact houdt met de parochiebestuursleden Dick Remmerswaal en Jan Konst. Conform de RIVM-richtlijnen komen koffiepauzes te vervallen.

Allerzielen

De Allerzielen-vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen. Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .

Elke kern mag 4 / 5personen afvaardigen. Bij voorkeur uit de pastoraatgroep dan wel andere parochianen door hen aan te zoeken. De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de betreffende locatiereferenten. Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk met begeleiding door Niek van der Meij.

Grafzegening zal per kerk / begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar deze zal los staan van de gemeenschappelijke viering in Katwijk.

Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook de beslissing rond Allerzielen. Allerzielen is een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor alle katholieke gelovigen. Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe pijn en teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet mededelen. Uit het overleg van het pastoraal team en het dagelijks bestuur van het parochiebestuur bleek echter dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is, om het te organiseren op de manier waarop we het eigenlijk zouden willen.

Namens het pastorale team en het parochiebestuur,

pastoor Franken.