Update 53: Livestream viering zondag 25 oktober 11.00 uur uit Voorschoten

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus van de Voorschoter  parochiekern vanuit de H. Laurentiuskerk van zondag 25 oktober om 11.00 uur, op de dertigste zondag door het jaar thuis volgen via deze link: https://youtu.be/arN1EB_tuUQ

Voorganger in deze viering is kapelaan Plavčić. De muzikale begeleiding is in handen van een cantor en organist en er is een kinderwoorddienst en crèche aanwezig voor de allerkleinsten.

Deze ‘gewone’ collecte is bestemd voor…

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in  elke parochiekern anders worden ingevuld. En ik blijf het persoonlijk jammer vinden dat bij de wekelijkse vermelding deze zinsnede ‘voor kerk en pastoraat’ niet af en toe aan een concreet doel wordt gekoppeld. Dat motiveert gevers meer dan het idee dat de financiële bijdrage op de ‘grote’ financiële berg terecht komt.

Er zijn jaarrond immers zoveel concrete punten te benoemen welke je natuurlijk altijd kan aanvullen met ‘voor kerk en pastoraat’. Gevers moeten geraakt worden door de oproep om ergens voor te geven! 

U kunt zich dus ook deze zondagochtend 25 oktober, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze Katwijkse parochiekern.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app of door een bedrag over te maken via de bank. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Gerard Bol