Update 54: Livestream viering zondag 1 november 9.30 uur uit Katwijk

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit onze eigen Katwijkse   parochiekern van zondag 1 november om 9.30 uur, op de zondag van Allerheiligen thuis volgen via deze link: https://youtu.be/1esyoo_TihM.

Voorganger in deze viering is kapelaan Plavcic. De muzikale begeleiding is in handen van Niek van der Meij en een cantor.

Deze viering wordt met twee camera’s en de teksten gepresenteerd op de beamers op een professionele wijze technisch verzorgd door de werkgroep beamervieringen. Zij verzorgen ook de livestream van de viering van Allerzielen maandag 2 november om 19.30 uur vanuit ons kerkgebouw (zie bovenstaand persbericht).   

Deze ‘gewone’ collecte is bestemd voor…

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in  elke parochiekern anders worden ingevuld. U kunt zich dus ook deze zondagochtend 1 novbember, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze Katwijkse parochiekern.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app of door een bedrag over te maken via de bank. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Gerard Bol