Viering Allerzielen komt via livestream

Met de viering van Allerzielen worden in de katholieke kerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Vanwege de Coronamaatregelen zullen deze vieringen die in de parochie H. Augustinus op maandagavond 2 november waren gepland komen te vervallen. Dat betreft de r.-k kerken in Wassenaar, Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest. Maar er zal wel een gemeenschappelijke viering die avond plaatsvinden. Deze kan via de livestream vanuit de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk vanaf 19.00 uur door iedereen worden gevolgd. Dat is via de link https://youtu.be/vYC1hCGtteY.

Dit jaar is het zonder de aanwezigheid van parochianen. Er mogen nu maximaal dertig mensen komen bij een viering. Bij een viering van Allerzielen komt een veelvoud van dit aantal, zijn kerken ook vaak bomvol, en is dit aantal van dertig ook daardoor niet te realiseren.

Een moeilijke beslissing!

Pastoor Rochus Franken van de parochie H. Augustinus: ,,Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook deze beslissing rond Allerzielen. Dit is namelijk een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor alle katholieke gelovigen. Daarom ben ik blij dat de viering van Allerzielen via livestream te zien is.” De code hiervoor staat op de website van de parochie, www.parochie-augustinus.nl, De beamerwerkgroep van Katwijk brengt het op een professionele wijze in beeld. ,,Tijdens deze viering zullen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar worden afgeroepen door de betreffende locatiereferenten. De traditionele grafzegening zal per kerkhof of begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering”, aldus de pastoor.

Bezoek aan het graf is mogelijk op…

Dit jaar zal mogelijk  op zaterdagavond 31 oktober en zondagavond 1 november het kerkhof / de begraafplaats worden verlicht zodat u deze op eigen gelegenheid kunt bezoeken. De kerken zijn dan ook open voor gebed en het ophalen van een kaars die op het graf kan worden neergezet. Per parochiekern zal beslist worden of men die zaterdag en zondag ’s middags of ’s avonds de kerkhoven openstelt en verlicht. Voor de parochiekern Katwijk verwijzen we naar www.joannesdedoper.nl. Franken: ,,Niet alle overledenen die worden herdacht zijn op het parochiekerkhof begraven. In dat geval kan de kaars mee naar huis worden genomen. Uiteraard vragen wij aan eenieder die onze kerkhoven bezoekt om de Coronamaatregelen in acht te nemen. En de nabestaanden van dit jaar ontvangen een aparte brief vanuit de eigen parochiekern.”