Hebben we de 100% van de toegezegde bedragen Actie Kerkbalans al binnen?

Elke laatste dag van de maand wordt de tussenstand van de jaarlijkse Actie Kerkbalans gepresenteerd bij de beamerprojectie van de weekendvieringen. En we sturen de betreffende sheet ook mee met eerste uitgave van de digitale nieuwsbrief. Maar ook deze onvolprezen website is een mooie plek om de tussenstand mee te delen. Want er was € 79.000,- begroot en zelfs € 100,- meer toegezegd.

  • Wat zou dan nu de tussenstand zijn?:
  • Is de volledige 100% al binnen?
  • Is er nog meer bijgekomen bij de extra Actie Kerkbalans vanwege de Corona-maatregelen? Kijk maar eens wat de tussenstand was op 30 september? En… u kan hier altijd nog aan bijdragen want we zijn zeker nog lang niet van de Coronabeperkingen verlost en dan is het ook goed om als parochiekern daadwerkelijk kleine acties op diaconaal gebied te kunnen ondernemen en bekostigen voor hen die een steun(tje) in de rug hard nodig hebben.
  • Als het nog geen 100% is bij de tussenstand op 31 oktober, lukt het dan om de ontbrekende bedragen voor het nieuwe jaar binnen te krijgen?
  • Zou het zelfs lukken om ook meer binnen te krijgen dan bij aanvang van 2020 toegezegd net als in 2019?

Nieuwsgierig geworden? Kijk hier maar verder voor al uw / jouw antwoorden op bovenstaande vragen.

Gerard Bol.