Om steun bij te vinden… een overleden (klein)kind

Ook op ons kerkhof vindt u een apart stuk met kindergraven, bij het betreden van het kerkhof is dat het voorste gedeelte aan de rechterkant. Iedere ouder hoopt nooit definitief afscheid van zijn / haar zoon of dochter te moeten nemen. Maar het gebeurt in een mensenleven. Daarom is het ook goed om op Allerzielen bij deze jonge overleden dierbaren stil te staan. Onderstaande gedachte ter bemoediging en steun voor ons allen die het raakt en / of betreft.  

Zo kort

Zo kort hebben we maar van jou kunnen genieten.
Zo kort was je maar bij ons.
Waarom maar zo kort?
Wat was je boodschap voor ons?
Wat heb je ons willen zeggen?
Je was een prachtige vlinder.
Je bracht zoveel warmte.
Je bracht zoveel liefde.
Je raakte ons zo teer tot in onze ziel.
Je was zo zonnig en kleurrijk.

Zo kort hebben we maar van jou kunnen genieten.
Ineens heeft de aarde zich geopend.
Ineens ben je achter de wolken verdwenen.
Ineens werd vrede, oorlog
Er vechten zoveel vragen in ons.
Er is een oorlog van onmacht en kwaadheid.
We kunnen niet begrijpen waarom.
We kunnen niet denken. We kunnen niet denken over onszelf.
We kunnen niet denken over God.

Onze ziel is braakliggend land.
Verscheurd door ons verdriet. Al onze kracht is uit ons weggezogen.
We kunnen niet anders dan roepen en stil zijn.
We kunnen niet anders dan zachtjes huilen en schreeuwen van verdriet.
Zullen we ooit rust kunnen vinden: Zullen we ooit kunnen berusten?
Zullen we de weg door het leven verder vinden?


Geen dag zal er zijn zonder aan jou te denken;
Als de zon zal schijnen.
Als de bomen bloeien.
Als de bloemen ons groeten.
Als we een vlinder zien.
Altijd weer zullen wij denken aan jou.
Zo kort maar konden we van jou genieten.
Levenslang, ben je bij ons.
Misschien kun jij onze wonden laten genezen.
Misschien kun jij ons een woord van vrede geven.

Op verschillende kerkhoven en begraafplaatsen kom je een speciaal herdenkingsmonument tegen voor die kinderen die vroeger voor hun doopsel overleden en om die reden toen ook niet begraven mochten worden op het kerkhof. Zo’n prachtig monument staat er ook op het kerkhof van de parochiekern H. Machutus te Monster in de gemeente Westland waar onze oud-pastoor Jan van Mastwijk aan de slag is gegaan na zijn vertrek uit Katwijk. Een monumentje om zeker eens te bekijken als u in de buurt bent. Opdat we ze nooit zullen vergeten.

Een extra reden om erheen te gaan is de schitterende historische Mariagrot, een prachtige, stille en rustgevende plek om een kaarsje aan te steken en mede ook even stil te staan midden in de drukte van ons alledaagse bestaan.

Gerard Bol.