Update 56: Wat als u toch fysiek wilt / moet vergaderen voor uw parochie?

We hebben dinsdagavond 3 november allemaal notie kunnen nemen van de aangescherpte maatregelen van de overheid. U kunt deze, overzichtelijk gerangschikt, overal nog teruglezen. En gelukkig mogen er nog dingen wel doorgang blijven vinden, maar veiligheid boven alles de komende twee weken om het bekende cijfer terug te dringen.Voor de duidelijkheid plaatsen we hier weer de afspraken zoals die er gelden voor het vergaderen voor onze parochie.

Beste vrijwilligers van de werkgroepen van de parochie H. Augustinus,

Op 29 september heeft u een brief gekregen waarin het pastoraal team u vraagt voorlopig weer online te vergaderen in verband met de opleving van het Coronavirus en de maatregelen die onze regering heeft moeten nemen.

In aanvulling op deze brief het volgende: online vergaderen is zoals verwoord in deze brief het uitgangspunt, echter kan zoals premier Rutte aangeeft, het soms toch nodig zijn fysiek samen te komen wegens een dringende noodzakelijkheid.

Wanneer is er sprake van een dringende noodzakelijkheid? Meent u dat dit op uw situatiev an toepassing is, laat dit dan weten aan het centraal secretariaat. Dat kunt u bereiken op secretariaat@parochieaugustinus.nl.

De pastoor dan wel de vicevoorzitter of de secretaris van het parochiebestuur zullen bekijken of een uitzondering op het online vergaderen op zijn plaats is.

Namens het parochiebestuur en het pastorale team van de parochie H. Augustinus,

met vriendelijke groet,

Pastoor Franken.