Update 57: Livestream viering zondag 8 november 11.00 uur uit Oegstgeest

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit de Oegstgeester parochiekern van de H. Willibrord zondag 8 november om 11.00 uur, op Willibrordzondag thuis volgen via deze link: https://youtu.be/3qr6rZqFN1s

Voorganger in deze viering is pastoor Franken.

De muzikale begeleiding is in handen van een cantor en muzikaal begeleider.

Deze ‘gewone’ collecte is bestemd voor…

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in  elke parochiekern anders worden ingevuld. U kunt zich dus ook deze zondagochtend 8 november, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern.

De deurcollecte is bestemd voor de katholieke vereniging voor oecumene

De katholieke vereniging voor oecumene zet zich vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in voor de oecumenische samenwerking in Nederland. De vereniging wordt gedragen door de katholieke gemeenschap, is een adviesorgaan van de bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de bevordering van plaatselijke oecumenische samenwerking.

De vereniging bevordert de oecumenische samenwerking door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening.

De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken en is namens de r.-k kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Nederland.

Om het werk van de vereniging mogelijk te maken stelde de Bisschoppenconferentie in 1949 de Willibrordzondagcollecte in. Van harte aanbevolen!

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze beide collectes zeker om elkaar in deze wereld te blijven zoeken op weg naar verbinding. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Gerard Bol