Update 58: Livestream viering zondag 15 november om 9.30 uur uit Katwijk

U kunt deze livestream viering voor parochianen van de parochie H. Augustinus vanuit onze eigen parochiekern van de H. Joannes de Doper te Katwijk zondag 15 november om 9.30 uur, op de drieëndertigste zondag door het jaar, thuis volgen via deze link:
https://youtu.be/VpynZqSEVZc

Voorganger in deze viering is kapelaan Plavcic.
De muzikale begeleiding is in handen van een cantor en muzikaal begeleider Niek van der Meij.

‘Ik vraag me af of…’

Benieuwd of er muzikaal gezien nog andere variaties dan een cantor worden benut in onze parochie, binnen de door de bisschoppen aangegeven grenzen van ‘enkele koorleden’? Zo was er laatst bij een televisieviering van de KRO vanuit Roelofarendsveen, waar kinderkoor De Vrolijke Noot in februari ook een televisieviering muzikaal gezien mocht opvrolijken (het lijkt wel een eeuwigheid geleden), ook een vijftal kinderen van een kinderkoor die hebben gezongen. Dat leverde ook weer hele mooie en lieve reacties op van kerkgangers en kijkers. Maar zou dit met een ‘koorgroepje’ dan ook niet mogelijk zijn in onze parochie, in Katwijk bij onze drie koren om zeker ook die koren te blijven motiveren, maar ook om deze vieringen toch ook weer wat meer aan te kleden?

Juist in deze moeilijke, donkere tijden wil je met elkaar toch, op een bovenal veilige wijze, blijven zoeken naar lichtpuntjes om kracht en steun uit te halen. Waarom ook niet?    

Deze ‘gewone’ collecte is bestemd voor…

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in  elke parochiekern anders worden ingevuld. Benieuwd wat de speciale bestemming is voor onze parochiekern. U kunt zich dus ook deze zondagochtend 15 november, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern. En wat zal de deurcollecte, de tweede collecte, voor de oecumene zondag 8 november in onze eigen parochiekern hebben opgeleverd? We gaan het horen bij de mededelingen in deze viering.  

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze beide collectes zeker om elkaar in deze wereld te blijven zoeken op weg naar verbinding. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Gerard Bol