Veertig jaar koorlid, waar blijft de tijd?

Jubilarissen Loes van Barneveld (L) en Nel Kok-Jansen (R).

Verbaasd waren de dames Loes van Barneveld en Nel Kok – Jansen van het koor Cantemus van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk niet toen ze dinsdagmiddag 17 november in de pastorie werden uitgenodigd. Een trotse pastoor Rochus Franken mocht ze als dank voor veertig jaar meer dan trouwe inzet voor dit koor en de voorganger de onderscheiding van de Gregoriusvereniging opspelden.  ‘Gestruikt’ zochten de dames na de uitgesproken warme dankwoorden voor de foto hun plekje voor de kooropstelling in de kerk op.

Koos van Laarhoven, voorzitter koorbestuur Cantemus: ,,De traditie om op het feest van Christus Koning op 22 november, een hoogfeest in onze Katholieke Kerk, onze jubilarissen te huldigen komt voort uit de voorganger van het huidige koor, het koor St. Caecilia. Maar omdat koren in deze Corona-periode niet mogen zingen, hebben we het op deze manier moeten regelen. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt, maar bij dit jubileum staan we er dan maar deze manier bij stil, want dat verdienen beide dames.”

Bedanken

De jubilarissen ontvingen naast de bloemen en oorkonde een Gregoriuspenning. Die naam komt voort uit het feit dat alle leden van koren van de Katholieke Kerk krachtens een bisschoppelijk besluit automatisch lid zijn van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, een vereniging voor liturgische muziek. ,,De dames zingen nog steeds met heel veel plezier. In die veertig jaar hebben ze heel wat Latijnse- en Gregoriaanse liederen gezongen zo ook diverse Nederlandstalige missen. Maar met de enthousiaste dirigent Niek van der Meij leren beiden, en wij allemaal natuurlijk, er regelmatig ook nieuwe liederen bij. Zo blijf je een beetje bij de tijd ook al ben je reeds zolang aan het zingen”, aldus de bevlogen koorvoorzitter.

Zingen, maar ook meer!

Hoeveel koorrepetities op de woensdagavond en vieringen de dames hebben bijgewoond, hebben ze zelf niet bijgehouden. Van Laarhoven: ,,Zingen is heel belangrijk voor ze, maar zeker ook het samenzijn met elkaar is wat hen en ons allen trekt. Wij zijn in Cantemus dan ook heel blij met deze trouwe leden en hopen nog lang op hun aanwezigheid te kunnen rekenen. Daarnaast is Loes tien jaar lid geweest van het bestuur en de jaarverslagen die zij maakte waren zeer uitgebreid en heerlijk onnavolgbaar. Nel heeft ook een aantal jaren deel uitgemaakt van het bestuur, maar haar grote bijdrage is wel haar kennis van de liederen en daardoor haar lidmaatschap van de liturgiecommissie en van de werkgroep bijzondere vieringen.”