Nieuwsbrief betreffende Actie Kerkbalans 2021

Beste medeparochianen,

Van 16 t/m 30 januari 2021 zal de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden worden. De laatste drie jaren startten we deze steeds met een inluidmoment waarbij een ‘ambassadeur’ een woordje deed om het belang van Actie Kerkbalans te benadrukken en vervolgens de feestklokken liet luiden. Een uurtje van elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen voor het slagen van de actie en om de kerkbalanslopers een steuntje in de rug te geven bij het wegbrengen en weer ophalen door weer en wind van de retourenveloppen. U begrijpt dat dit inluiduurtje dit keer helaas geen doorgang kan vinden door de coronamaatregelen.  

Lopers door weer en wind

In totaal zijn er zo’n vijftig kerkbalanslopers, mensen die dit vaak al jaren achtereen doen en waarvan een behoorlijk aantal ook al aardig op leeftijd is, en tot de kwetsbare groep behoort als het om corona gaat. Nu heden ten dage communicatie steeds meer digitaal gebeurt, lijkt deze Corona-crisis dan ook een uitgelezen kans om de mogelijkheid te onderzoeken om per e-mail de brief van de Actie Kerkbalans 2021 te versturen en dat u, parochianen, op een digitale manier uw kerkbijdrage Actie Kerkbalans 2021 kenbaar kunt maken. Op dit moment zijn we bezig om na te gaan hoe we dit veilig kunnen aanpakken.

Actie Kerkbalans ook bij ons op de digitale snelweg?

De laatste jaren hebben we via de toezeggingsformulieren ongeveer 360 e-mailadressen verzameld. Het is de bedoeling dat we alle personen van wie wij een e-mailadres hebben gekregen volgende week digitaal gaan benaderen met de vraag of men genegen is het kerkbijdrageformulier 2021 digitaal in te vullen en te retourneren.

Voor de kerkbalanslopers betekent dit (hopelijk) flink minder brieven die rondgebracht en opgehaald moeten worden, en dus ook veel minder contactmomenten in deze Coronatijd. En daarnaast is er ook nog het bijkomende, niet onbelangrijke voordeel van besparing op papier- en kopieerkosten, wat bijdraagt aan een duurzame aarde.                   
Rest mij nog u allen goede en gezegende kerstdagen te wensen en een goed, maar bovenal gezond, nieuw jaar.                                                                                                

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep Actie Kerkbalans,

Anneke van der Valk