Vier Kerstmis… waar dan ook!

Omdat ‘Kerstmis te belangrijk is om niet te vieren’ lanceerden de Nederlandse bisschoppen afgelopen week een website met de meest uiteenlopende tips om het feest thuis te vieren. Waarom komen ze daar nu mee op de digitale snelweg naar buiten? Is dat om mee te gaan in de ‘vervroeging’ van de kerstaankleding van de Nederlandse huizen, tuinen en ook al de vele winkels ven winkelcentra waar het kinderfeest van de man met de alom bekende mijter nog gevierd moet gaan worden op zaterdag 5 december a.s. Of is het omdat er weinig vertrouwen is in aan te kondigen ruimere maatregelen wat betreft de kerkgang op de komende persconferentie van minister-president Rutte dinsdagavond 8 december? We denken het laatste maar veel hoop op de zo verlangde versoepeling van de coronamaatregelen voor kerken zeggen de bisschoppen niet te hebben.

Toch lichtpuntjes in de donkere dagen voor Kerstmis

Waar er door de bisschoppen nog steeds wordt vastgehouden aan de maximale dertig kerkgangers, los van eenieder die een viering mogelijk moet maken, en maximaal een klein groepje volwassen koorzangers (door onze parochie nog krapper ingevuld met maar louter één cantor die de meer onbekende liederen moet zingen om meezingen door kerkgangers in de muzikale kiem te smoren) heeft het RIVM en het OMT gemeld dat kinderkoren in kerken mogen zingen. Zou dat niet het lichtpuntje kunnen zijn in deze donkere dagen voor Kerstmis? Want zoals u alle in De Augustinus heeft kunnen lezen heeft ‘men’ besloten om uiteenlopende redenen om bij het hoogfeest van Kerstmis in geen enkele viering in de parochie van de H. Augustinus kerkgangers toe te laten. Er zal druk gebruik worden gemaakt van het livestreamen van vieringen waar alleen ‘functionarissen’ bij aanwezig zullen zijn.

Maar we raden u aan om onze website en ook de digitale nieuwsbrief, heeft u zich al aangemeld bij het parochiekernsecretariaat voor deze vrijdagse update vol actualiteiten die nu al bijna vierhonderd keer is verschenen, goed in de gaten te houden om geïnformeerd te worden over mogelijke veranderingen na het verschijnen van ons parochieblad afgelopen dinsdag jl.      

Kijk naar Kerstmis in kansen en niet in onmogelijkheden!
De Nederlandse kerkprovincie schrijft op haar site rkkerk.nl dat de huidige ontwikkelingen van de coronacijfers momenteel ‘nog geen aanleiding tot hoop geven dat veel meer gelovigen dan het huidige aantal van dertig kunnen deelnemen aan de vieringen met Kerstmis’.

Kijk daarom op deze link https://www.vierkerstmis.nl van wat ze aan mogelijkheden schetsen en wie weet….. komt er nog meer licht in deze nu echte donkere dagen voor kerstmis. En heeft u mooie ideeën om de kerstdagen anders maar ook goed te vieren, laat het ons als  webredactie maar weten.

‘Als de lichtjes doven’

Ter inspiratie en bemoediging de onderstaande klassieker onder de kerstgedichten, het gedicht ‘Als de lichtjes doven’ van Willem Wilmink. Ooit ook in liedvorm bij ‘Kinderen voor kinderen’ een klassieker geworden, maar met een meer dan duidelijke boodschap die, helaas, nog steeds actueel is.

Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.
In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,
maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.

Donkere Zuidafrikaan,
honger moet je lijden,
mag niet naar je vader gaan,
bent van hem gescheiden.
Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,
zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,
maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.

Turk en Griek en Marokkaan,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?

Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.

Van: Willem Wilmink  

De webredactie.