‘Zingen is dubbel bidden’… een brief ter bemoediging.

In onderstaand persbericht van het veertigjarige koorjubileum van Loes van Barneveld en Nel Kok – Jansen is te lezen dat dit jaar met alle Corona-maatregelen het feest van Christus Koning, zondag 22 november in de viering de koorjubilarissen niet in het zonnetje gezet konden worden. Hier is te lezen en te zien, met dank aan fotograaf Wil Aanhane, op welke creatieve wijze er in kleiner gezelschap er wel aandacht is besteed aan deze jubilarissen bij ons koor Cantemus.

Protocollen voor koorzang

De huidige protocollen van de Nederlandse bisschoppen houden in dat in de vieringen de koorzang door koren met jongeren en volwassenen beperkt moet blijven tot enkele koorzangers. Bij vieringen op televisie is te zien dat het dan kan variëren van vier tot een tiental koorleden. In de meest recente informatie geeft het O.M.T. ook aan dat kinderen t/m twaalf jaar, gezien de geringe kans op besmetting, wel als voltallig koor in een viering zouden mogen zingen. In de parochie van de H. Augustinus wordt de muzikale ondersteuning in de vieringen, tot op heden, ingevuld met louter een cantor en een muzikaal begeleider waar er meer is toegestaan vanuit de Nederlandse bisschoppen.

Een brief ter bemoediging

De bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende, steekt in deze brief van maandag 23 november allen die als vrijwilliger of professional betrokken zijn bij de koorzang in de kerk een hart onder de riem. Het is goed om deze brief niet alleen maar te verspreiden naar de koorleden en andere betrokkenen bij onze koren Cantemus, Vocalis en kinderkoor De Vrolijke Noot maar om deze bij ieder onder de aandacht te brengen. Goed om te lezen en er notie van te nemen in de hoop dat we z.s.m. weer meer de koorzang in repetities en vieringen kunnen benutten zoals er nu al het geval is voor kinderen t/m twaalf jaar.

Alles went… ook een koorfragment

Want is het niet heerlijk om bovenstaande uitspraak van de H. Augustinus, de patroonheilige van onze parochie, wanneer dan ook weer handen en voeten te kunnen geven met heldere en ontroerende koorzang?

Maar wilt u er toch nu al van genieten? Luister dan maar op onze website naar de vele vieringen die van de afgelopen jaren in het archief onder ‘Uitzending gemist’ zijn opgeslagen. U kunt daar jaarrond genieten van alle drie de koren met, in deze periode, natuurlijk hele gave kerstliederen en ander kerstrepertoire om te beluisteren en zeker ook om heerlijk luidkeels mee te zingen. Gewoon doen dus!

Haal de koren maar gerust uw huis binnen op deze manier, we hebben deze vieringen toch niet voor niets bewaard?

Gerard Bol.