Met de microfoon in de evenemententelefoon

Onder deze naam zullen we u / jou als lezer van de digitale nieuwsbrief en / of de website geregeld informeren over de geplande jubileumactiviteiten voor het 175-jarig parochiejubileum. In de laatste uitgave van ons parochieblad, ook digitaal te lezen op de homepage van onze website www.joannesdedoper.nl, heeft u al wat over onze plannen kunnen lezen. Plannen die vaak aansluiten bij wat werkgroepen en parochianen normaliter al organiseren in onze parochiekern. En daar hebben we dan vele handen bij nodig om aan al die activiteiten een extra feestelijk tintje te kunnen geven.

Om herkenbaar te zijn met onze berichtgeving voorlopig nog deze in het geheim genomen foto van onze vergadertafel, toen nog in Corona-vrije tijden vandaar de kleinere onderlinge afstand. Deze zal als herkenbare ‘kop’ bij elk bericht verschijnen tot we een Corona-veilige groepsfoto van ons als evenementencommissie zullen plaatsen. Dan weet u / jij ook nog beter wie we zijn.

Dus hier onze eerste bekendmaking met vier korte berichten en zijn er vragen, laat het ons maar weten: Hetty Mens, Joke Jongeneel, Astrid van der Valk, Richard Hulmer en Gerard Bol. U / jij kent ons vast en zeker nog van het jaarlijkse Sint Jansfeest wat we organiseren zo ook het jaarrond feest bij het honderdjarig bestaan van ons kerkgebouw in 2010 – 2011? Waar blijft de tijd? En zeker met de huidige lockdown (leuk woord voor Scrabble) en de volgende persconferentie pas dinsdagavond 12 januari weer in beeld, willen u voortdurend zo goed mogelijk informeren over de geplande jubileumactiviteiten.      

Staat hij al op een prominente plek in de woonkamer?

Maar allereerst zijn we als evenementencommissie enorm benieuwd naar wat u van de jubileumkalender vindt. Laat het ons maar weten, wij zijn er in ieder geval trots op om deze te hebben kunnen uitgeven, met dank al aan de eerste sponsor alsmede middels een bedrag dat de beheercommissie voor de jubileumactiviteiten beschikbaar heeft gesteld.

Met De Augustinus zijn er ongeveer 650 kalenders meegestuurd en van de resterende 250 exemplaren, verspreid onder de vele contacten die we als parochiekern hebben want we staan met al onze vrijwilligers toch midden in de wereld, zijn er nog ongeveer zestig over die we komend jubileumjaar als relatiecadeautje gaan gebruiken. En in dit eerste bericht zullen we nu eerst ingaan op de eerste twee maanden met de geplande jubileum-activiteiten.

Samen de oecumene vieren en beleven kan ook in oktober

In samenspraak met de vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente De Rank is besloten om de traditionele viering als afsluiting van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen van zondag 24 januari te verplaatsen naar zondag 10 oktober. Nu met de maximaal dertig kerkgangers in een viering en ook de huidige lockdown gaat het voorkomen van gezondheidsrisico’s voor alles. Daarom werd er ook niet gekozen voor de viering op 24 januari met van De Rank en onze parochiekern ieder vijftien vertegenwoordigers en dan een livestream voor alle thuisblijvers vanuit ons kerkgebouw. Deze optie is wel benoemd, maar besloten is om uit te wijken naar een, hopelijk, veiliger datum. Dan kunnen we elkaar toch ook weer ontmoeten na de viering?

Komen de kozakken zingen of…?

Het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak was ingeroosterd voor zondagmiddag 14 februari om dan twee mini-concertjes van drie kwartier in ons kerkgebouw te geven voor elke keer honderd parochianen en andere belangstellenden. Maar die honderd is inmiddels al veranderd in dertig en wat gaat er bij de komende persconferentie verder worden meegedeeld? We wachten het af, maar met de organisatie van het koor zijn al reservedata vastgelegd voor de zondagmiddagen van 5 september, 3 oktober en 7 november. Als we het kunnen organiseren dan moet het ook echt een feestje worden. Dus u / jij kunt thuis voorlopig nog onder de douche druk oefenen op je klassieke Iwan Rebroff-repertoire.

‘Denkend aan vroeger…’ 

Onder deze titel zullen Richard Hulmer en Gerard Bol elke maandag vanaf 4 januari gedurende het gehele kalenderjaar 2021 verhalen, feiten, anekdotes, foto’s en illustraties uit de 175-jarige geschiedenis met de lezers van de digitale nieuwsbrief en / of de website delen. ‘Maandag wasdag’ wordt vanaf 4 januari dus ‘maandag leesdag’. En we gaan in op de recentere gebeurtenissen, maar ook op de verhalen van het 150-jarig bestaan, en zeker ook de roerige jaren voorafgaand aan 1846 met de kerk in de Groote Steeg komen uitgebreid aan bod. Want al in de negende eeuw was er sprake van een katholieke geloofsgemeenschap in Valkenburg, wist u dat?

Maar wat zou het leuk zijn als ook de lezers, jong en oud(er), hun verhalen, anekdotes, foto’s met korte teksten hier willen delen want… we zijn toch samen die mooie en unieke Katwijkse parochiekern? Het gaat dus zeker niet zitten in hele lange verhalen. Leuke anekdotes, persoonlijke herinneringen en korte en pakkende teksten bij aangeleverd fotomateriaal, daarmee laten we met zijn allen onze gedeelde geschiedenis herleven. En waarover zou dat kunnen zijn, wat te denken van herinneringen aan:

  • vieringen en feesten in de kerk, bepaalde pastores, kapelaans?
  • de periode op de katholieke lagere- en kleuterschool?
  • de voetbalbelevenissen bij KRV?
  • bepaalde onderwijsgevenden en de zusters van Huize Callao?
  • een katholieke organisatie waar u mogelijk deel van uitmaakte?
  • bepaalde pastores en kapelaans?
  • andere jubilea in onze parochie?
  • een kerkenveiling om nooit te vergeten?
  • mede-parochianen waar u iets leuks over weet te vertellen?

Maar u / jij kan natuurlijk ook de vraag hier stellen over iets uit onze gedeelde geschiedenis die u altijd al wilde stellen. En er kan ook gereageerd worden op wat elke maandag vanaf 4 januari wordt gepubliceerd. Herkent u iemand qua naam op een geplaatste foto? Kan u / jij de vraag van Richard Hulmer beantwoorden?

Wilt u / wil jij iets geplaatst hebben, stuur het dan naar Richard Hulmer, r.hulmer@casema.nl, en bij vragen is hij ook bereikbaar op 06-10203892. Dat kan vanaf deze woensdag 30 december en Richard laat weten wanneer uw / jouw verhaal, al dan niet met foto’s, wordt geplaatst. Lukt het uzelf niet om een verhaaltje samen te stellen? Dan kunt u Richard gewoon wat steekzinnen en sleutelwoorden aanleveren waar hij een verhaaltje van gaat maken. En dat krijgt u voorgelegd ter goedkeuring voordat het geplaatst gaat worden. En meegestuurde foto’s / fotootjes maken het schrijven voor hem natuurlijk nog veel makkelijker. Dus deze drempel om wat aan te leveren, is ook weggenomen denken we zo.   

En om al een beetje in de stemming te komen, volgen hier wat sfeerplaatjes uit de 175-jarige geschiedenis. Wie weet hier wat over te vertellen? U vast en zeker?

Noteer zeker zaterdag 17 april in de agenda, staat ook op de jubileumkalender, want dan wordt een sponsoractiviteit georganiseerd voor de actie ‘Kerkbankbekleding… een project dat perfect zit!’. Er kan worden gelopen, gefietst, gerend en gezwommen om gelden voor dit project te verwerven, nadere informatie volgt later. En van de realisering van dit doel hebben we allemaal baat! Als evenementencommissie zijn we al tijden druk doende om ook via diverse  fondsen gelden voor dit goede doel te genereren. Wordt vervolgd en tot ons volgende bericht.

De evenementencommissie,

Hetty Mens, Astrid van der Valk, Joke Jongeneel, Richard Hulmer en Gerard Bol.       

Klik op een foto om de galerij te starten.