‘Vol vertrouwen het Leidsch Dagblad tegemoet…’

Dat deden Richard Hulmer en ondergetekende als leden van de evenementencommissie, waar ook nog Astrid van der Valk, Joke Jongeneel en Hetty Mens deel van uitmaken, dinsdagmiddag jl. bij hun gesprek met verslaggever Justin Hendriks (bekende achternaam als we aan onze kruiswegstaties denken) van het Leidsch Dagblad. Door het versturen van de jubileumkalender met uitnodigingsbrief naar Katwijk-verslaggever Hielke Biemond van het Leidsch Dagblad waren ze geïnteresseerd geraakt.

Hoe pakten wij het aan in deze coronatijden? Wat konden we vertellen over de maandelijkse jubileumactie? Welke sponsoractie houden we in april? Wordt het jubileum ook buiten onze parochiekern zicht- en hoorbaar? Wat is er zo bijzonder aan ons huidige kerkgebouw? Zomaar wat vragen die gesteld konden gaan worden die middag!

‘Waarover spraken zij?’

Dat is het bekende zinnetje van een liedje dat vroeger op gekleurde plastic singeltjes als reclame-uiting bij de producten van Biotex werd gezongen door drie dames zittende op een hekje. En na de zin werd het merk de hemel in geprezen en gezongen. En deze vraagzin was zeker ook van toepassing op het gesprek dat Richard en ik hadden. Zittende in de warme sacristie voor het interview zocht fotograaf Taco van der Eb ondertussen een mooi plekje in onze kerk om de foto’s te schieten.

Waar heeft dit gesprek van ons als evenementencommissie en de zoektocht van die fotograaf toe geleid? Zie hier het hele interview met foto’s op één hele pagina in de zaterdaguitgave, een mooiere pr voor ons parochiejubileum kan je je nauwelijks voorstellen. Maar het is helemaal mooi als je de krant als inwoner van de Duin- en Bollenstreek van de deurmat opraapt en op de omslag pronkt dan ook nog een prachtige foto, met ‘kop’, van ons kerkgebouw.

We wensen u en jou veel leesplezier als je het nog niet had gelezen en gezien! En wat vinden jullie van het verhaal, laat het de evenementencommissie maar weten. Wij gaan in ieder geval vol vertrouwen de toekomst tegemoet, zeker ook met het 175-jarig parochiejubileum.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.   

DCIM/100MEDIA/DJI_0110.JPG