‘Waar is dat tolerante, open, nieuwsgierige katholicisme gebleven?’

Een verrassende vraag in de titel van dit bericht vindt u? Waar komt deze vraag vandaan? Zijn we dan minder tolerant in de Katholieke Kerk dan pakweg vijftig jaar geleden? Deze titel leest u terug in deze column van Ad van der Helm, priester van het bisdom Rotterdam, welke in ‘Het goede leven’ is verschenen met de titel ‘Katholieke tolerantie’.

‘Johannes Willebrands. Een leven in gesprek’

Hij kwam op ‘Waar is dat tolerante, open, nieuwsgierige katholicisme gebleven?’ en ‘Kardinaal Willebrands heeft de oecumene verder gebracht door zich in de ander te verdiepen’ bij een onlangs gehouden videoconferentie over de biografie van kardinaal Willebrands. Een digitale bijeenkomst met bijzondere sprekers, waaronder Sigrid Kaag van D’66, die Van der Helm duidelijk heeft geraakt gezien zijn rap geschreven column.   

Niet alleen deze twee zinnen uit Van der Helms column zijn er om over na te denken. Er is veel meer te lezen over de persoonlijk beleefde katholieke tolerantie anno de 21e eeuw.

Niet alleen voer voor vogels, maar zeker ook voor vele professionals en ieder in onze eigen  Katholieke Kerk. U leest de column (zie de link boven) zo weg, maar ik verzeker u dat u er langer over blijft nadenken. Iets om samen over na te denken en te spreken met elkaar? Daarom meer dan van harte aanbevolen!     

Tolerantie

Wat is eigenlijk tolerantie
Het toegeven van expansie
Van een ander zijn gedachten
Om normen en waarden te ontkrachten
Waarbij respect lijkt te vervagen
Omdat tolerantie blijft knagen
Aan de steunpilaren van ons bestaan
Door onecht met elkaar om te gaan
Met een vage, onbekende scheidslijn
Tussen respect, vrede en venijn
Om respectvol om te gaan
Met de mensen in ons bestaan
Leer je ook vol ruimte te denken
Om elkaar wat ruimte te schenken
In een wederzijds gegeven
Van geven en nemen in het leven
En je huidskleur uit te dragen
Zonder om tolerantie te vragen
Maar trots op afkomst en cultuur
Maakt een mens werkelijk puur
Zonder overal wat achter te zoeken
Juist door respect winst te boeken
Door multicultureel om te gaan
En naast de ander te gaan staan
Zo respectvol naar de ander te leven
En anderen de ruimte te geven
Zonder continue te debatteren
Terwijl we niets van elkaar leren
Wil je toch om tolerantie vragen
Blijf dan je respect uit dragen
Want respect is ook het vertrouwen
Om op elkaar te kunnen bouwen

Gerard Bol.