Denkend aan vroeger, de aanhouder wint… eindelijk!

De tijden in het toenmalige Nederland veranderden snel. Koning Lodewijk Napoleon werd door zijn broer de keizer afgezet en hij nam zelf het bestuur van dit Franse gewest over. Maar dat was niet voor lang. Want ondertussen had Willem l zich in 1813 al uitgeroepen tot soeverein vorst, en hij verzette zich tegen Napoleon, die uiteindelijk in de slag bij Waterloo verslagen werd door verscheidene tegenstanders. Willem1 had hierbij een behoorlijk aandeel en raakte zelfs gewond tijdens deze gevechten. Wat zouden de inwoners van ons Rijndorp hiervan hebben meegekregen?

Zij hoorden in ieder geval dat op 21 september 1815 Koning Willem l werd ingehuldigd in Brussel als koning der beide Nederlanden. Dit was het resultaat van het Weens Congres waarbij de Nederlanden dienst deden als buffer tegen Frankrijk. De overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk legden de grenzen, en nog veel meer, vast met als doel de Europese vrede te handhaven.

‘Terug naar Oegstgeest’, ook toen al!

Maar ondertussen ging het leven hier gewoon door. Er werd hard gewerkt, zowel in Katwijk aan Zee, waar vooral de visvangst belangrijk was, en in het Rijndorp waar het voornamelijk boeren, landarbeiders en ambachtslieden waren. Het was een moeilijke tijd en met moeite kon men rondkomen. Een echte kerk was er nog steeds niet. Ja, wel in Oegstgeest en daar moesten de Katwijkers dan lopende naar toe. Maar de wegen waren slecht, dus over het algemeen kwam daar weinig van de kerkgang terecht. Toch hield een vaste kern katholieken vol en er werden zelfs weer plannen gesmeed voor één eigen parochiekerk voor Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg.

Met dank aan leraar Robbe… kerk in zicht!

Mgr. Wijckerslooth bisschop van het Curium, stichtte in 1831 een zogenaamde ‘normaalschool’ die later door de paters jezuïeten in 1842 werd overgenomen en verder bekend werd als ‘Het Heerenschool’. Dat was op de plek waar vroeger het ‘Huis te Katwijk’ stond. Deze school nam een zeer uitzonderlinge plaats in het Katwijkse leven in. Maar vooral een geestdriftige leraar, de heer L. Robbe, hield zich bezig met het realiseren van een eigen parochie met natuurlijk ook een eigen parochiekerk. Dit alles deed hij met toestemming van de toenmalige kerkelijke overheid, pastoor Quant van Oegstgeest en de aartspriester van Holland. En zo kon het dan eindelijk gebeuren, mede door de liberalisering van Nederland, dat er een katholiek kerkje mocht worden gebouwd in Katwijk aan den Rijn. De plannen waren er al, ook waar de kerk zou moeten komen. Wat denken jullie, waar? Zo komen we aan in het jaar 1846, een zeer belangrijk jaar in de geschiedenis van onze nu 175-jarige parochie van de H. Joannes de Doper. Over de bouw van de kerk in de Groote Steeg in 1846 heb ik al eerder geschreven, zo ook al een klein beetje over de inrichting. Maar waren er wel pastores beschikbaar dan, of waren het echt nog andere tijden dan nu anno 2021? Volgende week ga ik jullie als lezers geruststellen.

R. Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u mee?

Op deze zevende maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de H, Joannes de Doper, 15 februari, verschijnt hier het volgende verhaal in de historische serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer zelf. Waar er elke maandag een verhaal zal worden geplaatst op deze website, de vrijdag erna doorgeplaatst in de uit te geven digitale nieuwsbrief, zal hij met zijn nieuwste geschiedkundige verhaal de ontwikkelingen in Katwijk op lokaal katholiek niveau laten beleven en zo ook beter laten begrijpen.

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke foto’s. Gewoon doen en met elkaar kunnen we de geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet want Richard kan er altijd een prachtig verhaal van maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 22 februari al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.