Gebedskaart voor de Aswoensdag-thuisblijvers

Het bisdom Roermond biedt een gebedskaart aan voor mensen die op Aswoensdag niet naar de kerk kunnen of willen gaan, om op deze dag thuis in gebed de veertigdagentijd te beginnen. In onze kerk is de eucharistieviering dan om 19.00 uur met een cantor, organist en kapelaan Plavčić als voorganger. Het is ook een viering met maximaal dertig kerkgangers (reserveren is verplicht) en deze is ook te volgen via ‘Live uitzending’ op onze website. Deze viering wordt als livestream aan de hele parochie van de H. Augustinus aangeboden via de link: https://youtu.be/rSdJLBa_f_U.

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vastentijd op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we als christenen Jezus’ verrijzenis uit de doden. Hij staat op en gaat ons voor door leven en dood naar de nieuwe Schepping. En wij zijn ondertussen uitgenodigd Hem te volgen op zijn wegen. De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, van boete en verzoening, met God, met elkaar en met jezelf. Het is een serieuze en strenge, maar

bovenal zinvolle, hoopvolle en vreugdevolle tijd, want door de veertigdagentijd heen zijn we op weg naar het nieuwe leven, het Pasen van de Heer, waarin we nu al mogen delen!

Voor de thuisblijvers…

Gezien de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt zal het niet voor iedereen mogelijk zijn aan de viering van Aswoensdag deel te nemen. Vandaar dat we u langs deze weg deze kaart aanreiken met enkele teksten uit de viering van Aswoensdagen ter bezinning.

Met deze link kunt u de gebedskaart lezen.

De webredactie