Ons kerkbezoek in 2020… een overzicht

Astrid van der Valk: ,,Het jaar 2020 is voorbij en dan kunnen we de balans opmaken voor het kerkbezoek in 2020. Het was door corona wel een heel bijzonder (kerk)jaar. T.o.v. voorgaande jaren is dit jaaroverzicht dan ook zeer beperkt. Er valt weinig te analyseren, want zo’n coronajaar breekt alle trendinformatie. Maar in het verslag is er toch nog het nodige te lezen per maand, zo ook de nodige informatie met cijfers over de livestream vieringen. Van harte aanbevolen!” 

Januari en februari waren normale maanden, zei het dat op 9 februari kinderkoor De Vrolijke Noot meewerkte aan de eucharistieviering van de Tv-uitzending van RKK (KRO-NCRV) op NPO2, op 16 februari pastoor Michel Hagen afscheid nam in de gezinsviering in Katwijk en hij werd uitgezwaaid met een speciaal lied van De Vrolijke Noot, en het voorstellen van de eerste communicantjes.

Sinds mensenheugenis was er géén viering op zondagochtend in onze kerk … maar wegens de afscheidsviering van pastoor Michel Hagen in Wassenaar op 1 maart verviel de zondagochtendviering in Katwijk, aldus besloten door het pastorale team. Op 8 maart was de installatieviering van pastoor Rochus Franken in Oegstgeest. Vervolgens ging half maart ons land in lockdown wegens corona, met dringend advies voor geen kerkvieringen.

De eerste lockdown vanaf half maart en meer…

Dit betekende dat er tussen half maart tot half juni er geen fysieke vieringen plaats konden vinden in onze kerk. Vanaf half juni gingen de kerken weer open met mogelijkheid voor vieringen tot dertig personen (exclusief functionarissen). Vanaf juli waren weer vieringen mogelijk naar gelang de ruimte in het kerkgebouw en inachtneming van de 1,5 meter (bij ons was dat aantal 85).

Op vrijdag 9 oktober vroegen de bisschoppen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers).

Op vrijdag 27 november ging de website vierkerstmis.nl online. Op deze website nodigden de Nederlandse r.-k bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website bood concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken was. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de livestream of t.v. kon ook en werd van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren.

De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met betrekking tot Covid-19 waren nog dermate ongunstig, dat de overheid geen versoepeling van maatregelen kon aankondigen. Met de ongunstige cijfers in gedachten bleef voor de r.-k. kerk de situatie ook ongewijzigd: max. dertig personen (exclusief functionarissen). Door al deze maatregelen is de impact natuurlijk groot op het fysieke kerkbezoek in 2020.

Livestream vieringen vanuit onze kerk

Gelukkig hadden we als parochiekern dankzij de beamerinitiatieven als enige parochiekern vanaf maart al de mogelijkheid om livestream vieringen uit te zenden. Daar werd gedurende 2020 dankbaar gebruik van gemaakt.

Er werden medio 2020 twee camera’s aangeschaft om meer toekomstbestendig te zijn en in de zijbeuk bij de sacristie werd een zgn. ATEM geïnstalleerd (voor eenvoudige inschakeling van de (audio/video) opnames en schakeling van de camera’s bij live camera uitzendingen).

Via de website en YouTube / Facebook konden ook de livestreamvieringen rechtstreeks worden gevolgd, of op een later tijdstip worden bekeken. In de parochie werden er door het pastorale team m.i.v. 22 maart 2020 livestreamvieringen per dorp ingepland volgens een vast schema: twee keer Katwijk, twee keer Oegstgeest, twee keer Voorschoten en twee keer Wassenaar.

Hier leest u het hele verslag

In de tabellen in het rapport is de bovenstaande samenvatting van het fysieke kerkbezoek in 2020 (exclusief niet gemeten kerkbezoekers tijdens vieringen rozenkransgebed, schoolvieringen en mediatieve vieringen) te lezen. Daar is ook het overzicht van de livestreamvieringen vanuit Katwijk te lezen, met de YouTube weergaves gemeten per 10 jan. 2021. Van der Valk: ,,Meer dan van harte aanbevolen onder het motto ‘meten is weten’!”
Astrid van der Valk (de foto’s zijn van Astrid van der Valk en van @kerkfotografie)

Noot van de webredactie:

Astrid van der Valk heeft deze telgegevens kerkbezoek over de afgelopen jaren, als lid van de garde, verzameld en in keurige jaaroverzichten geplaatst met een korte informatieve uitleg. Deze werden ook beschikbaar gesteld aan o.a. het pastorale team voor verdere studie. Want je ziet telgegevens van dezelfde soorten vieringen over meerdere jaren, vieringen die door veel parochianen werden bezocht of juist nauwelijks, hoe de koren werden gevolgd door de kerkgangers enz. Heeft u / heb jij vragen over haar verslag van 2020? Haar e-mailadres is in het verslag opgenomen.