Denkend aan vroeger… Actie Kerkbalans houdt de parochiekern in evenwicht!

Het nieuwe jaar is nog net twee weken oud of de eerste enveloppen met toezeggingen voor de kerkbalans vallen al in de bus. Een heel werk voor al die kerkbalanslopers. Eerst de brieven in de brievenbussen gooien en een week later weer ophalen en maar hopen dat de mensen thuis zijn en de toezeggingsformulieren zijn ingevuld. Het is voor velen een jaarlijks terugkerende actie. Maar sinds wanneer gebeurt dit en wat is het doel van de Actie Kerkbalans?

Deze Actie Kerkbalans is in 1973 gestart door de gezamenlijke kerken in Nederland. We noemen ze even: de Protestantse kerken (nu PKN), Rooms Katholieke Kerkgemeenschap Nederland, Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Oud – Katholieke Kerk Nederland en de Evangelische Broedergemeente sinds 2018. We mogen  dus rustig concluderen dat deze actie breed gedragen werd in heel ons land. Het eerste doel, toen, was de salariëring van predikanten, pastores en voorgangers. De tijden veranderen en nu zijn er meer doelstellingen die jaarlijks in de brief aan de gelovigen wordt vermeld. In 2005 werd landelijk de Kerkbalans Nieuwe Stijl ingevoerd. Dit was een nieuwe marketingstrategie waarbij de betrokken kerken zich meer gingen richten op groepen die van nature minder gaven, zoals randkerkelijken en jongeren. En worden er jaarlijks honderden miljoenen euro’s opgehaald.

Wie organiseert eigenlijk deze Actie Kerkbalans?

Al sinds het begin organiseren de gezamenlijke kerken in Nederland deze actie en het bisdom Rotterdam ondersteunt deze actie voor onze  parochies. In elke parochie is een aantal vrijwilligers al vroeg bezig met de voorbereiding en bij ons is dat Anneke van der Valk die sinds 2016 de coördinatie op zich heeft genomen van de werkgroep ‘Actie Kerkbalans’. Daarvoor waren er al  wisselende teams bestaande uit vrijwilligers van o.a. de ledenadministratie, de kosters en het secretariaat om deze jaarlijkse uit te voeren. En het  begint allemaal in september met een brief van het bisdom met de uitnodiging voor de bijeenkomst ‘Geldwerving’ in oktober en de startdatum van de actie voor het volgend jaar. In november volgt er nog een zgn. ‘Meet & greet’  met praktische tips voor de Actie Kerkbalans en waar ook de kerkbalansconsulent, Ad Sosef voor ons bisdom, uitleg geven en alle vragen beantwoorden.

Hoe gaat dat bij ons?

Voordat de brieven worden bezorgd, is er de laatste jaren als start een feestelijke bijeenkomst in het kerkgebouw met het zgn. ‘inluidmoment’ met alle lopers, het kerkbalansteam en geïnteresseerde parochianen. En dan kan het los. Van der Valk: ,,Alleen dit jaar was er geen fysieke bijeenkomst, maar een digitaal inluidmoment via een livestream. Maar er waren wel veel lopers in het kerkportaal om hun enveloppen op te komen halen.” Vroeger werden er wel een paar duizend brieven verstuurd, maar door de ontkerkelijking zijn dat er nu een stuk minder. Tegenwoordig worden er door vijftig kerkbalanslopers zo’n zeshonderd brieven bezorgd in 68 wijken. Daarbij staat op de envelop ook de datum  wanneer de inschrijving zal worden opgehaald of in de bus bij de kerk kan worden gedaan. Dus vele lopers halen zelf de brieven weer op in hun wijk en volgt meestal er een praatje of zelfs een kopje koffie. ,,Sinds dit jaar is het ook mogelijk om het toegezegde bedrag digitaal over te maken, en dat scheelt behoorlijk veel werk, ook bij het verwerken van alle toezeggingsformulieren. En in deze coronatijden is het ook nog veilig ook”, aldus onze coördinator.

|

Wat halen we op en voor welke doelen?

De enveloppen met toezeggingen zijn begin februari binnen en er kan dan alvast een voorzichtige  balans worden opgemaakt. De opbrengst van vorig jaar en de tussenstand van dit jaar worden maandelijks bekendgemaakt in de digitale nieuwsbrief, de Augustinus en op de beamers in de kerk zodat de parochianen direct weten hoe het er voorstaat . De beheercommissie van onze parochiekern bepaalt voor elke actie hoe de opbrengst zal worden besteed. Denk daarbij aan het onderhoud en exploitatie van de parochiële gebouwen en projecten van de diverse werkgroepen, onze ‘levende stenen’. En uiteraard zijn er ook de kosten voor de pastorale zorg en van vieringen. De  parochie mag zich ‘rijk’ noemen met zoveel vrijwilligers die er toch maar weer elk jaar door weer en wind  de brieven in hun wijk bezorgen of achter de schermen deze jaarlijkse actie administratief voorbereiden en verwerken. Luister en kijk hier naar de verhalen van een paar kerkbalanslopers uit onze parochiekern. Mocht u zich geroepen voelen om hieraan mee te werken om onze parochie financieel in stand te houden dan kunt u zich aanmelden bij coördinator Anneke van der Valk (06-51122374 / a.vd.valk@hotmail.com.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u mee?

Op deze negende maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de H, Joannes de Doper, 1 maart, verschijnt hier het volgende verhaal in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer zelf. Deze keer staan de ‘levende stenen’ in onze parochiekern centraal, de vrijwilligers die zich inzetten voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Waar er elke maandag een verhaal zal worden geplaatst op deze website, de vrijdag erna doorgeplaatst in de uit te geven digitale nieuwsbrief, zal hij met deze en later ook nog vele andere bijdragen over werkgroepen, individuele vrijwilligers en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn.  

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke foto’s. Gewoon doen en met elkaar kunnen we de geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet want Richard kan er altijd een prachtig verhaal van maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 8 maart al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie, Gerard Bol.