Denkend aan vroeger… de geschiedenis gaat verder

We zijn ondertussen aangekomen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Er gaat veel gebeuren in de komende jaren en niet alleen in onze jonge parochie, maar ook in Nederland. Pastoor Eversteijn werd in augustus 1864 opgevolgd door pastoor Brinkman. Hij was geboren in Voorschoten, eindelijk geen Amsterdammer dus. De pastoor was een grote, rijzige figuur. Hij bracht ‘licht’ in de kerk door een raam te plaatsen aan de zuidkant van het gebouw. Maar hij regelde nog veel meer in en voor het kerkgebouw. Dankzij vrijgevige parochianen konden diverse dingen worden aangeschaft, waaronder een godslamp en een (kroon)luchter, maar ook ampullen en een relikwiekruis.

Er kwam zelfs een nieuw altaar dat werd bekostigd uit het zogenaamde ‘één-cents-fonds’. Door een gift uit ’s – Gravenhage kon er in 1866 zelfs een nieuwe klok worden ingewijd en het torentje van het zaalkerkje werd ook nog vernieuwd. Men bleef intern ‘(ver)bouwen aan het kerkje wat toen pas achttien jaar oud was. Natuurlijk werd er ook gezongen, maar in 1865 werd het dameszangkoor opgeheven en werd het mannenzangkoor St. Caecilia opgericht. Ook regelde de pastoor dat de vergaderingen van het kerk- en armenbestuur voortaan werden genotuleerd. Hij overlegde met de bisschop, Mgr. Wilmer, en met hem regelde hij ook de zaken van het armenbestuur in Rijnsburg. De jonge parochie groeide en bloeide, maar ook hij werd overgeplaatst na tien Katwijkse dienstjaren in januari 1874 naar Den Helder, later naar Schiedam waar hij in 1887 is overleden.

Wat gebeurde er in Nederland in die tijd?

De industriële revolutie had inmiddels voet gezet in ons land en de eerste stoomtrein reed tussen Amsterdam en Haarlem in 1839.  De leerplicht werd op de lagere scholen ingevoerd, het Noordzeekanaal werd gegraven in 1879  en Van Gogh schilderde zijn ‘Zonnebloemen’ in die jaren. Nederland, onder koning Willem III en koningin Emma werd in 1880 verblijd met hun enige kind Wilhelmina en de vrouwenemancipatie kwam op gang door toedoen van Aletta Jacobs. Tot zover het landelijke nieuws uit Nederland.

Maar wat gebeurde er toen in Katwijk?

De katholieke wereldkerk werd in de jaren 1846 tot 1903  geregeerd door de pausen Pius IX, Leo XIII  en Pius X. In januari 1874  werd naadloos aansluitend aan pastoor Brinkman een nieuwe pastoor aangesteld als opvolger. Het werd de wel nu bijna legendarische Bernardus Cornelis van Straelen uit Maassluis die tot november 1901 in Katwijk is gebleven en ook hier later als eerste pastoor zijn laatste rustplaats heeft gevonden. Maar nu kort iets meer over zijn leven. Hij was een zeer gedreven en ook een bevlogen mens, die heel veel voor onze jonge parochie heeft betekend. Hoe groot zijn verdiensten voor de parochie H. Joannes de Doper parochie zijn geweest leest u in ‘Denkend aan vroeger’ over een paar afleveringen. Want komende twee weken staan in deze periode bij ‘Denkend aan vroeger’ in de aanloop naar Pasen de realisering van de veertien kruiswegstaties door pastoor Hendriks (1908 – 1921) zo ook de wonderbaarlijke resultaten van de professionele restauratie van deze staties eind vorige eeuw centraal. Deze twee weken laten we u iedere keer ook zeven foto’s van de veertien staties zien. Een periode in het religieuze leven in elke parochie die altijd belangrijk is.  

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u mee?

Op deze elfde maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de H, Joannes de Doper, 15 maart, verschijnt hier het volgende verhaal in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer zelf. Deze keer weer een historisch verhaal over de jonge parochiekerk in de Groote Steeg in de tweede helft van de negentiende eeuw. Dat is nu geplaatst op deze website, de vrijdag erna wordt doorgeplaatst in de uit te geven digitale nieuwsbrief. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog met vele andere bijdragen over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn in alle jaren.  

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke foto’s. Gewoon doen en met elkaar kunnen we die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet want Richard kan er altijd een prachtig verhaal van maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 22 maart al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.