Denkend aan vroeger… ‘Geen sopje meer voor kruiswegstaties’

In elke parochie zijn veel vrijwilligers actief, zo ook in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper. Noem ze maar op: de tuinlieden die de tuinen rond de kerk maar ook het kerkhof netjes houden, de spons- en zeemclub die elke week in de kerk bezig is en zo zijn er nog vele werkgroepen en losse vrijwilligers te benoemen. Deze komen dit jubileumjaar 2021 allemaal aan de beurt met bij elk een passend nieuw verhaal of een update van een eerdere uitgave. Deze jubileumweek is het de technische commissie, voorheen de beheercommissie genoemd, die zich bezighoudt met het onderhoud van de kerk en de gebouwen.

En niet alleen dat deden de commissieleden, maar er werden ook meerjarenplannen gemaakt voor het totale onderhoud. Zo kon het gebeuren dat er in 1995 bij de plannen voor de grote opknapbeurt van de kerk binnen en buiten, kosten ongeveer een half miljoen gulden, ook eens goed gekeken werd naar de staat van de kruiswegstaties. Deze, geschilderd door pastoor J.P. Hendriks tussen 1914 – 1919, hingen inmiddels zo’n tachtig jaar in onze kerk. Ze begonnen te verkleuren en er waren lichte beschadigingen te zien en ook het vernis toonde slijtage. Maar die onder de glas-in-loodramen hingen, hadden echt te lijden van het vocht. En wat te denken van het geregelde sopje van de dames van de spons- en zeemclub? Het zou toch zonde zijn als ze weg zouden kwijnen. Vooral de vier  staties aan de westkant van de kerk waren er zeer slecht aan toe. Voor de restauratie werd er bij het 150-jarig bestaan van onze parochie in 1996 een speciaal fonds opgericht. Met elkaar hebben we het grootste deel van de kosten, f 35.000,-, op kunnen hoesten.  

Een Italiaanse restauratie werd Hollands

Met het parochiebestuur, we waren nog een zelfstandige parochie, was er snel afgesproken dat er gerestaureerd moest worden. Er was wat geld beschikbaar, maar er werden ook sponsoren gezocht en gevonden, dus de klus kon beginnen. Maar waar vond je een vakbekwame restaurateur? Via het bureau ‘Religieuze kunst’ van het bisdom Rotterdam kwamen we in contact met ene Sergio Cecchi. We droomden al van een reisje richting Italië, maar helaas. De heer Cecchi had zich in Nijmegen gevestigd als restaurateur. Wij hebben hem toen uitgenodigd om bij ons de staties te komen bekijken en ons te laten weten wat de herstelmogelijkheden waren zo ook wat de kosten zouden zijn. Hij kwam met een plan en een offerte en die werden beide goedgekeurd. Het werk kon dus beginnen.

Verborgen onder vuil en vernis zagen we…

Joannes de Doperkerk in Katwijk commissieleden.

Hij ging eerst aan de slag met de zeven staties aan de westkant en daarna met die aan de oostzijde. Alle staties werden losgeschroefd en gingen met Sergio mee naar Nijmegen.

Na een paar weken kwam er een telefoontje met de uitnodiging een kijkje te komen nemen in zijn atelier. Dus met de mannen van de technische commissie op naar Nijmegen. We werden keurig ontvangen en zagen hoe een stagiaire van de kunstacademie met een zogenaamd wattenstaafje, u kent ze wel, bezig was met een oude laag vernis te verwijderen. Het leek ons wel echt monnikenwerk. We kregen uitgebreid uitleg wat er verder gedaan zou gaan worden . De heer Cecchi had echter nog wel een verrassing voor ons. Want hij had ontdekt dat de schilder, pastoor Hendriks, zichzelf had meegeschilderd en wel op statie nummer vier en dat had  nog nooit iemand van ons gezien en nu waren wij toch ook niet de allerjongsten meer. We waren er met elkaar echt even stil van. Wil je hem met eigen ogen bekijken? Statie nummer vier hangt rechts achter de koorplek en het huidige Reilorgel in de hoek. Ook geschilderde gezichten van parochianen werden uiteindelijk perfect zichtbaar.

De oudste coffeeshopbezoekers in Nijmegen

Toen was ons bezoek aan Nijmegen voorbij en wij zochten een café op om, voor we terug reden naar Katwijk, een kopje koffie te drinken. Dat was pal om de hoek van atelier Botticelli en pas toen we binnen zaten, en echt alleen maar aan de koffie, viel het ons op dat het niet een gewoon café was maar een coffeeshop met alles erop en eraan. We moesten er maar om lachen en reden geheel ‘clean’ terug naar Katwijk. Voor Goede Vrijdag 1998 waren alle veertien kruiswegstaties weer in een nieuwe staat te bewonderen in ons opgeknapte kerkgebouw. Onze gedachten als leden van de technische commissie gingen zeker uit naar de schilder… de eerwaarde heer pastoor Hendriks. Hij kon weer trots zijn op ‘zijn’ kruiswegstaties.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u mee?

Op deze dertiende maandag van het jubileumjaar van onze Katwijkse parochiekern van de H, Joannes de Doper, 29 maart, verschijnt hier het volgende verhaal in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer zelf. Deze keer aansluitend bij het scheppingsverhaal van de veertien kruiswegstaties van vorige week met de restauratie eind vorige eeuw. Dat pakkende verhaal is nu geplaatst op deze website en komende vrijdag 2 pril en Goede Vrijdag wordt dit doorgeplaatst in de uit te geven digitale nieuwsbrief. Hulmer zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog met vele andere bijdragen over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn in alle jaren. 

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, hopelijk voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V., een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan maandag 5 april al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.