Kinderpassie met passie gezongen

In deze tijd van corona is er nog steeds weinig mogelijk voor alle koren. Waar kinderkoren meestal achterin de rij worden geplaatst, is het nu de tijd voor De Vrolijke Noot van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk om muzikaal op de voorgrond te treden. Zo is er soms toch nog een voordeel te halen uit deze nare periode. ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’, sprak Johan Cruijff ooit. Want de kinderen van De Vrolijke Noot mochten wel en hebben dus ook gerepeteerd de afgelopen maanden. En zo ontstond het idee om dit jaar in deze barre tijd een Kinderpassie online uit te gaan brengen!

Waar vieringen in de kerken tot op heden muzikaal gezien zijn uitgekleed met louter één enkele zanger of een kwartet kunt u nu weer genieten van het aanstekelijke enthousiasme van een heel kinderkoor. Vanaf zaterdag 27 maart kunt u via deze link online de Kinderpassie van kinderkoor De Vrolijke Noot van de parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk met al uw zintuigen beleven: https://youtu.be/LGaeay7PHTU.

Van palmtak tot verlaten graf

Er is flink gerepeteerd en de kinderen hebben met gevoel de vele, mooie toepasselijke Nederlandstalige liederen, van diverse bekende schrijvers, gezongen tijdens de opname. Het hele passieverhaal wordt verteld door koorleden zelf en is naadloos verweven met alle liederen. ‘Jubelende mensen’, ‘Laatste avondmaal’, ‘Angst en verraad’, ‘Kruisiging en verdriet’ krijgen een schitterende muzikale vertaling uitmondend in ‘Hoop en nieuw leven’.

Online ‘concert’ van de hoop…

Een mooi begin van de Goede Week door deze Kinderpassie te bekijken, te beluisteren en te beleven met alle zintuigen. Geniet ervan hoe deze kinderen hun eigen kleine concert van de hoop voor u uitvoeren. Alles wordt muzikaal begeleid door pianist Niek van der Meij. Dirigente Agnes Bol: ,,Wij hopen alle parochianen van de H. Augustinus, en hopelijk nog veel meer andere belangstellenden, hier iets moois te kunnen bieden.”