Samen op weg naar Pasen in de r.-k kerk

In onze kerk kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. Met Palmzondag, de Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de koorkwartetten en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij alle genoemde vieringen open voor de dertig aanmeldingen. Maar alle vieringen zijn qua geluid en beamerprojectie te volgen op www.joannesdedoper.nl via ‘Live uitzending’

Zondag 28 maart bij de viering van Palmpasen, ook in beeld gebracht op de site en via een link bij You Tube ook te volgen (zie ‘Update 77’ elders op deze website), dragen de zeven a.s. communicanten onder muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot hun palmpaasstok de kerk binnen. Deze worden na deze gezinsviering, de voorganger is kapelaan Plavcic, naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Omdat de parochie dit jaar 175 jaar bestaat, ontvangen ongeveer 235 personen thuis in de Goede Week een paasattentie.  Deze wordt coronaproof bezorgd door iemand van de bezoekersgroep of de evenementencommissie.

Witte Donderdag

De geplande viering van Witte Donderdag van 20.30 uur komt te vervallen omdat dit niet past binnen de ietwat verruimde avondklok naar 22.00 uur. En een vervroeging van het tijdstip is ook niet mogelijk door het dan ontbreken van een priester. U kunt natuurlijk wel de parochiële livestream vanuit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest volgen om 19.00 uur. De link is: https://youtu.be/wVGE9HGCS5w.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 2 april wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij de kruiswegstaties. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks die ook zichzelf en parochianen heeft ingeschilderd. Kinderen van De Vrolijke Noot zingen hier passende liederen bij. Mooi voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt ook bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. De voorganger is hier kapelaan Plavcic. Van 16.15 – 17.45 uur is de kerk ook open voor de kruishulde, u kunt dan een bloemetje brengen om voorin de kerk te leggen.

Om 19.00 uur wordt op Goede Vrijdag in de woord- en communieviering het grote ruwhouten kruis binnengedragen. Een Vocaliskwartet verleent haar muzikale medewerking. Bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u ook een bloemetje meenemen dat in de viering bij het kruis kan worden gelegd. Van 20.15 – 20.45 uur is de kerk ook nog open voor de kruishulde, u kunt dan een bloemetje brengen om voorin de kerk bij het kruis te leggen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pastoor Franken is de voorganger in deze viering. Omdat Oegstgeest deze avond geen parochiële livestream kan verzorgen, neemt de beamerwerkgroep van Katwijk dit over. De link hiervoor kunt u vinden in ‘Update 77’ elders op deze website.

Paasvieringen

In de paaswake van Stille Zaterdag 3 april om 19.00 uur, vervroegd door de gehandhaafde avondklok, zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht met de nieuwe paaskaars centraal komen te staan. Deze zal ook worden ontstoken. Cantoren zingen dan en de voorganger is kapelaan Plavcic. Denkt u wel aan het tijdig goed zetten van de klokken bij de invoering van de zomertijd?  

Op paaszondag 4 april, eerste paasdag, is er de gezinsviering om 9.30 uur waar kinderen van De Vrolijke Noot zingen en de voorganger kapelaan Plavcic.

Op tweede paasdag, maandag 5 april, is er geen viering in onze kerk. Om 11.00 uur is er wel een viering in de H. Willibrord in Oegstgeest.

Belangrijk om te weten!

Dit zijn de definitieve tijden die kunnen afwijken van een eerder uitgegeven persbericht. En voor de link naar bepaalde vieringen verwijs ik u naar de ‘Update 77’ op deze website of de digitale nieuwsbrief van vrijdag 26 maart.

En het is goed om te melden dat alle vieringen vanuit ons kerkgebouwen thuis in woord en beeld (de power pointpresentatie of mogelijk ook live beelden) te volgen zijn via ‘Live uitzending’ op de homepage van deze website.

Heeft u de ‘Kinderpassie’ van kinderkoor De Vrolijke Noot nog niet bekeken en vooral beluisterd? Dat kan nog altijd via deze link: https://youtu.be/LGaeay7PHTU.

Gerard Bol