Update 77: Livestream van verschillende vieringen

U kunt de palmzondaggezinsviering in onze kerk met een viertal van De Vrolijke Noot en kapelaan Plavčić ook via een speciale livestream met beelden te volgen via de link:
https://youtu.be/brsS3bmNO0s.

De zeven communicanten stellen zich in deze viering van 9.30 uur voor.
Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.


• U kunt ook de parochiële livestream viering van Palmzondag 28 maart voor alle parochianen van de
parochie H. Augustinus vanuit de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten om 11.00 uur volgen. Dat kan via deze link: https://youtu.be/XdvR3nvqQV4. Voorganger in deze eucharistieviering is pastoor Franken, geassisteerd door diaken Winnubst en de muzikale begeleiding komt van een viertal van het Laurentiuskoor. Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
• Op Witte Donderdag kunt u ook de parochiële livestream vanuit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest volgen om 19.00 uur. Voorganger is pastoor Franken geassisteerd door diaken Winnubst.
De link is: https://youtu.be/wVGE9HGCS5w. Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren.
• De parochiële livestream van de communieviering van Goede Vrijdag komt uit onze eigen kerk, met dank aan de beamerwerkgroep, met een kwartet van Vocalis en pastoor Franken als voorganger.
Deze livestream is voor ieder te volgen via de aangemaakte link: https://youtu.be/AC0034ZL3x4.


Elke collecte is bestemd voor…
Elke ‘gewone’ collecte in genoemde vieringen is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? U kunt zich dus ook bij deze vieringen, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Meer dan van harte aanbevolen! Op Goede Vrijdag is er geen collecte!
Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!
De webredactie.