Denkend aan vroeger… een uniek pastoraal ‘Straelend’ tijdperk

Het 25-jarig priesterjubileum van pastoor van Straelen werd groots gevierd in 1884 en langzaam gaan we naar het jaar 1896. Er werd een groot feest gevierd op 15 augustus 1890 want een neef van de pastoor, Willem van Straelen, had de priesterwijding ontvangen. Dat was heel bijzonder. De pastoor heeft bij zijn neef en het zusje in huis gewoond en hij werd opgevoed door hun ouders. Dit alles was na het op jonge leeftijd overlijden van zijn eigen ouders. Zo ontstond er een hechte familieband. Heel de parochie en gemeente hebben daarom gedeeld in die feestvreugde.

Het katholieke geloof en zijn parochie waren en bleven het belangrijkste in zijn leven. Hij bevorderde al in 1883 bedevaarten en steunde de vereniging van de martelaren van Gorcum. Ook ging hij met vele parochianen op bedevaart naar Den Briel. In 1892 gaf hij het startsein voor een grote bedevaart naar Noordwijk. Op 16 augustus van dat jaar werden namelijk de relikwieën van Sint Jeroen na een afwezigheid van duizend jaren, terug geschonken aan Noorwijk. Twee dagen later op 18 augustus trok hij aan het hoofd van 183 parochianen op bedevaart naar Noorwijk. Hij was er trots op dat ‘zijn bedevaart de schoonste en kostbaarste was’. Hij werd  al doende een bekende figuur in deze omgeving. Zijn preken waren ook geliefd en er gaan verhalen dat zelfs de vissers uit Katwijk aan Zee naar zijn, soms lange, preken kwamen luisteren.

We naderen het einde van het tijdperk van Straelen.

Het is 1899 en de pastoor viert het feit dat hij 25 jaar pastoor van onze parochie is, en tevens werd zijn 40-jarig priesterjubileum onder grote belangstelling gevierd met als feestgeschenk het beeld van de Heilige Jeroen. Dat staat nog steeds voorin de kerk, ga het maar eens bewonderen. Langzaam namen echter de krachten af en hij stopte 29 november 1901 als pastoor van onze parochie. Op tweede kerstdag 1909 overleed deze zeer geliefde en eminente pastoor.

Een echte herder

We mogen dus gerust spreken van het einde van een markant tijdperk. Pastoor van Straelen heeft de parochie en het katholieke leven in Katwijk echt op de kaart gezet. Hij was niet alleen pastoor, maar ook een echte herder voor zijn parochianen, waar veel priesters een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.

Richard Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u als eerste mee?

Op deze maandag 12 april, verschijnt hier het tweede deel van het historische verhaal over pastoor van Straelen in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer zelf. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog met vele andere bijdragen over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren. 

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, als eerste zelfs want tot op heden loopt het nog geen storm. Hopelijk is het dan voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V., een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan als eerste meeschrijvende parochiaan maandag 19 april al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.