Denkend aan vroeger… werk aan een nieuwe kerk?

We schrijven 1901 en we sluiten het tijdperk van pastoor van Straelen af met zijn vertrek op 29 november, maar niet na op te merken dat hij ook in de laatste jaren van zijn leven de nodige moeite heeft gedaan om een nieuwe en grotere kerk gerealiseerd te krijgen in Katwijk aan den Rijn. Want de zaalkerk aan de Groote Steeg uit 1846 met 254 zitplaatsen bleek bij alle zondagen al te klein. Dat heeft hij helaas net niet meer mogen meemaken. Vanwege de ouderdom van Van Straelen werd ook een nieuwe en jonge pastoor aangesteld. Dit werd pastoor Henricus Thomann , priester gewijd in 1883, en hij werd bevestigd in onze parochie op 29 november 1901.

Nieuwe tijden staan op stapel

Thomann was geboren in Amsterdam en zal zich hier best thuis gevoeld hebben, zeker met het aangename gezelschap van pastoor van Straelen in de pastorie. Ook hij was een harde werker. Híj begon als eerste met het vergroten van het kerkhof aan de huidige Kerkstraat / Zeeweg, aangelegd in 1851, en hij liet ook een voetpad aanleggen rondom het terrein. Ook ontving hij uit Amsterdam, van een dame, het beeld van de H. Antonius. Weet u het nog: ‘Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn… weer vind’? Tevens werd er een collectebus in de kerk geplaatst om gelden in te zamelen om plannen te maken voor de realisatie van een r.-k school. Het was een beladen onderwerp en het zou nog even duren voor het zover kwam.

Maar er stond nog veel meer te gebeuren

Een heel andere gedachte kwam bij pastoor Thomann op. En wel deze: ,,Wat zou het niet mooi zijn om hier een nieuwe en grotere kerk te bouwen?” Waarom? Wel hierom, pastoor Thomann schreef in 1903 al dat er voortdurend te weinig zitplaatsen bij vieringen waren. Dat was zeker het geval als er in de zomer veel badgasten, toen ook al, naar deze kerk kwamen. Er kon dan ook echt niemand meer bij. Hij studeerde op plannen voor een nieuwe en grotere kerk en hij hoopte dat doel te bereiken in negen à tien jaar. Hij riep al zijn parochianen op te helpen bij het voorbereiden van zijn plannen. Dus hij deed een beroep op al die bollentelers, de eerste veiling, en hij richtte een corps ‘zelatrices’ op. Dit waren dames die geld inzamelden voor het grote doel. In 1903 wordt er een mooi monumentaal hek om de begraafplaats gezet, en werd er een ‘missie’ gehouden. En hij ging door met in 1907 een tentoonstelling en een loterij. Deze loterij bracht veel geld op voor de nieuw te bouwen kerk. Er werd door een familie zelfs al een beeld geschonken van de H. Joannes de Doper.

Weer een nieuwe pastoor

Al zijn inspanningen zouden beloond worden, alleen zou hij het zelf niet meer meemaken. Want op 4 juli 1908 neemt deze energieke pastoor afscheid en geeft de parochie over aan pastoor J.P. Hendriks, priester gewijd in 1891. Deze krijgt de schone taak overgedragen van zijn voorganger om het werk waar hij mee begonnen was af te maken, een moeilijke en zware taak. Dat bleek wel uit de notulen van de bouwvergaderingen. Uiteindelijk mag er een lening aangegaan worden tegen 4% en er werd een architect aangezocht, M. Lippitz & N. Scholts. Zijn plan voor de grote kerk werd goedgekeurd, maar bij de inschrijving bleek het plan veel te duur. Dit leidde tot een financieel conflict met de architect, wat uiteindelijk werd beslecht in een rechtsgeding. Dit kostte natuurlijk geld. Maar er mocht een nieuwe architect worden gekozen en de keuze viel op Jean van Groenendael, uit Amsterdam. Hij was een leerling van de grote Cuypers (van het Rijksmuseum / Centraal Station Amsterdam) Dit besluit viel op 27 mei 1910, een datum om even in geachte te houden voor de volgende aflevering.

R. Hulmer

Denkend aan vroeger… schrijft u als eerste mee?

Op deze maandag 26 april, verschijnt hier een verhaal waarin de eerste gedachten over een nieuw te bouwen kerk, de huidige aan de Kerkstraat 70, in de serie ‘Denkend aan vroeger…’ van de hand van Richard Hulmer aan het papier worden toevertrouwd. Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’ en later ook nog zeker met vele andere bijdragen over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochiekern we met elkaar zijn geweest en zijn in alle jaren. 

Maar u kunt ook zelf uw belevenissen geplaatst krijgen, als eerste zelfs want tot op heden loopt het nog geen storm. Hopelijk is het dan voorzien van vele unieke foto’s variërend van een communiefeest, les op de St. Jozefschool, bij K.R.V., een kerstspel in de kerk enz. Gewoon doen dus en met elkaar kunnen we zo die geschiedenis, ook van de laatste zestig jaar, laten herleven voor iedereen die het wil lezen en zien. Want samen beleven we toch het 175-jarig jubileum van onze parochie? En we gaan toch ook met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet?

Stuur uw bijdrage, al dan niet compleet uitgeschreven want Richard kan altijd van uw losse zinnen en steekwoorden een prachtig verhaal maken, naar r.hulmer@casema.nl of bel hem op 071-4025028 / 06-10203892. Uw / jouw verhaal(tje), of leuke en pakkende foto met korte tekst kan als eerste meeschrijvende parochiaan maandag 3 mei al op deze website geplaatst worden. Leuk om dan als ‘leverancier’ later reacties te krijgen van de vast en zeker vele lezers.

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.