Doen jullie mee aan de sponsoractie voor het jubileumcadeau?

Hij staat op de jubileumkalender, de sponsoractie voor het jubileumcadeau van zaterdag 17 april 2021 van 15.00 – 17.00 uur. En we zijn er trots op als evenementencommissie het zo te kunnen organiseren dat iedereen op een veilige manier mee kan doen. Kijk maar op deze informatiebrief hoe we het gaan organiseren en hoe u zich kunt aanmelden bij ons tot en met zaterdag 10 april. We rekenen op veel deelnemers om daarmee weer een grote financiële stap richting het jubileumcadeau te kunnen maken. Het gaat om kerkbankbekleding in het kader van het ‘Project dat zit perfect’. Doen jullie mee? Dan gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Met de laatste toezegging van het Tijtgat Fonds met een bedrag van € 1.500,- is er nu al € 4.000,- door drie wijkraden en genoemd fonds toegezegd voor ons jubileumcadeau. We wachten als commissie ook nog op een reactie van enkele grotere fondsen. Maar we hopen ook zelf met elkaar als parochiegemeenschap een bedrag van € 3.000,- middels deze sponsoractie bijeen te kunnen brengen. Als u weet dat we voor elk van de ongeveer 450 zitplaatsen in onze kerk een bedrag van € 25,- aan kerkbankbekleding moeten uittrekken, dan is het mede aan jullie en uw inzet om te kijken hoeveel kerkbanken we kunnen bekleden. En deze dagen zal de lokale ondernemer, die de opdracht krijgt, een proefstuk in de kerk plaatsen.

Loop, fiets van huis naar de kerk en weer terug!

Rekening houdend met alle coronamaatregelen gaan we er zaterdagmiddag 17 april van 15.00 – 17.00 uur een veilig en leuk feestje van maken in ons jubileumjaar. Het compleet uitgewerkte draaiboek ligt al klaar. Nu bent u aan zet! En om zeker te zijn dat we iedereen bereiken, wordt de brief ook uitgeprint en wel ingevouwen in De Augustinus die bij iedereen wordt bezorgd komende week (door teveel haast is deze brief niet als bijlage met de digitale nieuwsbrief van vrijdag 26 maart meegestuurd). Doet u mee, dan kunt u natuurlijk al op zoek naar sponsors in de familiekring, bij buren, vrienden en bekenden die uw veilige fiets- of wandeltocht naar de kerk en weer naar huis voor dit jubileumcadeau met een financiële bijdrage willen ondersteunen.

En elke euro telt om als kerkgangers en gasten comfortabeler te kunnen zitten in ons kerkgebouw. Op de tweede bladzijde van de brief wordt dat nog eens duidelijk uitgelegd. Vol vertrouwen de toekomst tegemoet… ja toch?

De evenementencommissie,
Hetty Mens (voorzitter),
Joke Jongeneel,
Astrid van der Valk,
Richard Hulmer,
Gerard Bol.

p.s.

En ga ook op zoek naar iets in de kleuren geelwit (kleding, voorwerp, aankleding fiets) want zo bent u herkenbaar als deelnemer aan deze sponsoractie.