Update 81: Livestream vanuit Katwijk zondag 25 april

De parochiële livestream van zondag 25 april, de vierde zondag van Pasen, komt om 9.30 uur uit ons eigen kerkgebouw, met dank aan de beamerwerkgroep. De muzikale begeleiding komt van een kwartet van Cantemus onder muzikale begeleiding van Niek van der Meij. De voorganger is pastoor Franken. Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/-lUXIIDapMY.

De collecte is bestemd voor…
Elke ‘gewone’ collecte in genoemde vieringen is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in elke parochiekern anders worden ingevuld. Ook benieuwd wat dan de speciale bestemming is voor onze parochiekern in Katwijk? U kunt zich dus ook bij deze vieringen, thuis kijkend en luisterend naar de livestream vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Meer dan van harte aanbevolen!

De deurcollecte is bestemd voor roepingenzondag
Op de vierde zondag van Pasen viert de Katholieke Kerk Roepingenzondag. Er wordt dan aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk. Deze Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.
In de eucharistieviering van Roepingenzondag op 25 april gaat de evangelielezing over de Goede Herder. In deze beroemde passage uit het Johannes-evangelie zegt Christus dat hij als goede herder zijn leven geeft voor zijn schapen. De Kerk hoopt dat er in elke tijd mensen zijn die Jezus in zijn herderschap willen navolgen om hun leven geheel in dienst te stellen van de Kerk.

Een belangrijke bijbeltekst die een van de grondslagen is voor het gebruik om voor priester- en kloosterroepingen te bidden is Mt. 9,35-38: ‘Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’
Deze deurcollecte is ook meer dan van harte bij u allen aanbevolen.


Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt meedoen met deze beide digitale collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen deze beide collectes, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!