Update 83: Per 1 mei maximaal veertig parochianen bij vieringen

Dat we als parochiekern blij zijn met onze wekelijkse digitale nieuwsbrief en de immer actuele website met de meest uiteenlopende berichten blijkt zeker ook met onderstaand bericht van het bisdom Rotterdam van donderdag 29 april. Dit stond vrijdag 30 april ook al in de digitale nieuwsbrief. Het positieve nieuws is dat m.i.v. zaterdag 1 mei in ons kerkgebouw  er maximaal veertig kerkgangers per viering mogen worden toegelaten. Dat is gebaseerd op 10% van het aantal zitplaatsen in ons kerkgebouw, vierhonderd in totaal (nog niet voorzien van comfortabele kerkbankbekleding). U moet zich nog wel steeds aanmelden via de telefoon, website of de e-mail.

Wat liet het bisdom alle parochies weten? 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan driehonderd reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen. In kerkgebouwen met minder dan driehonderd zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal dertig.

De bisschoppen zijn nog voorzichtig

De bisschoppen benadrukken dat de huidige covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Foto: @kerkfotografie

Voor alle verdere informatie van het bisdom Rotterdam zie onderstaande link:

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/beperkte-verruiming-in-r-k-kerk-voor-grote-kerkgebouwen-met-ingang-van-29-april

Gerard Bol