Wie heeft hier een (verkeerde) herinnering aan?

Waar we vandaag de dag over politiek Den Haag terecht wakker kunnen liggen wat betreft hoe er wordt gesproken over leden van de Tweede Kamer, hoe voortdurend blijkt dat ‘niet alles is wat het is’ en door sommige politici liegen wordt omschreven als ‘minder de waarheid vertellen’, kunnen we ook vanuit het archief leuke documenten opduiken. Kerk en staat gescheiden? Lees dan met een glimlach deze ‘De vijf geboden voor den katholieken kiezer’!

Ook vanaf de preekstoel verkondigd?

Of dat het geval zal zijn geweest bij dit berichtje (zie de foto) is niet meer te achterhalen. Maar mogelijk kon er tussen de regels door in een beetje preek worden gezinspeeld door de voorganger op het maken van de juiste keuzes als goed katholiek, dus zeker ook bij deze aangekondigde verkiezingen van 26 mei in het jaar… Het geeft wel het tijdsbeeld van toen aan met de K.V.P. (de Katholieke Volks Partij) op lijst 1 prominent op het kiesformulier aanwezig. En als je dan het hokje voor de eerste naam (‘Hermans’) aankruist, is het zeer gemakkelijk en komt het altijd goed. Dat waren ook niet de politieke jaren dat een kabinet uit minstens vier partijen moest bestaan om minsten 75 zetels in de Tweede Kamer te hebben. Waar is die tijd toch gebleven?

KVP op verkiezingstournee in vroegere tijden

‘Bidden voor een goede uitslag als hulpmiddel’

Het mooie in dit bericht dat het stevig wordt neergezet met ‘Uw plicht’ als katholieke kiezer. Maar dé uitsmijter zat in het vijfde gebod van dit bericht met de opmerking dat ‘bidden voor een goede uitslag een onontbeerlijk hulpmiddel is’. Dan stond in die politieke jaren dus elke andere partij toch al kansloos met 0-3 achter? En dan werd er nog niet eens gesproken over het aansteken van een kaarsje om de komende politieke uitslag positief te beïnvloeden. Zou het dan daar aan schorten bij de huidige verkiezingen voor deze politieke partij? Wie het weet mag het zeggen of hier laten horen. Het is ieder geval goed om dit berichtje in deze barre politieke Haagse tijden, met een knipoog, hier met u / jou als lezer te delen.

Gerard Bol

(met dank aan de leverancier van dit berichtje)